La UdL, entre les 5 estatals amb més percentatge de projectes del Pla Nacional de Recerca

L'informe IUNE 2021 també destaca el lideratge en articles de primer quartil

Descarregar pdf

La Universitat de Lleida (UdL) se situa entre les cinc primeres de l'Estat espanyol en el nombre de projectes del Pla Nacional de Recerca per cada 100 professors. Així ho afirma l'informe de l'Observatori IUNE 2021, realitzat per l'Alianza 4 Universidades (A4U) que integren les universitats Carlos III de Madrid, Autònoma de Madrid (UAM), Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra (UPF). La UdL també se situa com a líder en major percentatge d'articles en revistes del primer quartil sobre la producció total.

L'estudi fa un seguiment de l'R+D+I universitària espanyola. En aquesta vuitena edició recull les dades actualitzades del Sistema Universitari Espanyol (SUE) per al període 2010-2019, a partir de tot un seguit d'indicadors que s'agrupen en set dimensions: professorat, reconeixement, activitat científica, innovació, competitivitat, finançament i capacitat formativa.

En l'apartat de número de projectes del Pla Nacional, el millor resultat és per a la UPF, amb 12,42 al 2019. La UdL obté un 6,52. Entre les cinc primeres universitats també hi ha la Carlos III de Madrid, la UAM i la Universitat de Barcelona (UB).

Quant al percentatge d'articles al primer quartil de Journal Citation Reports, la Universitat de Lleida lidera els resultats estatals, amb un 65,18%. El màxim el va assolir al 2015, amb un 66,91%, segons el mateix informe. Darrere de la UdL apareixen la UPF, la UB, la Universitat de Cantàbria i la Rovira i Virgili de Tarragona.

A nivell de tot l'Estat espanyol, l’informe afirma que la despesa pública total en R+D+I universitària s'ha incrementat progressivament un 6% entre 2016 i 2019, passant de 8.989 a 9.554 milions d'euros. Pel que fa a la producció científica recollida al Web of Science (WoS), Catalunya, Madrid, Andalusia i València presenten els valors més elevats, acumulant el 25%, 18%, 14% i 11% de les publicacions estatals en publicacions indexades, respectivament.

MÉS INFORMACIÓ:

Informe IUNE 2021