La UdL, en un projecte per avaluar i certificar la competència digital dels docents

Liderat per la URV, vol crear un observatori permanent a nivell de tot l'Estat espanyol

Descarregar pdf
auladigital
Foto: capslockpirate (CC BY-NC-ND 2.0)

La Universitat de Lleida (UdL) participa en un projecte per crear un observatori permanent que avaluï, desenvolupi i certifiqui les competències digitals del professorat des d'educació infantil fins a secundària arreu de l'Estat espanyol. Liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona i amb el suport de la Fundació.cat, vol oferir estratègies per millorar l'ús de recursos digitals als centres i les aules. També hi participa un docent de la Universitat d'Andorra.

El professor de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL, Xavier Carrera,  treballa amb el Grup de Recerca Aplicada en Educació i Tecnologia (ARGET) de la URV en el disseny i desenvolupament de l'Observ@COMDID. "La idea és que aquest observatori permeti sistematitzar dades sobre l'avaluació de la competència digital docent (CDD) del professorat en cada etapa", explica Carrera. Un tema que ha pres encara més rellevància arran de la suspensió de l'activitat docent presencial per la pandèmia de la Covid-19.

Durant les dos últimes dècades s'han impulsat programes per dotar de recursos tecnològics als centres d'educació per, principalment, millorar la seua connectivitat a la xarxa i actualitzar els mitjans i recursos digitals. Això, però, "no garanteix que el professorat tingui prou desenvolupada la seua competència digital per incorporar les tecnologies de manera adient en els processos formatius", destaca la professora de la URV, Mercè Gisbert. El projecte vol esbrinar si existeix una correlació directa entre el nivell de desenvolupament de la CDD dels docents i el tipus d'aplicació didàctica que fan de les tecnologies digitals a l'aula.

El projecte ha arrencat amb una primera fase de recollida de dades entre el professorat. Després les investigadores i els investigadors mesuraran la CDD mitjançant una prova d'avaluació basada en l'autopercepció del propi nivell i una altra d'avaluació objectiva dels seus coneixements, l'observació de l'aplicació de les tecnologies a l'aula amb la videoanàlisi. S'analitzarà, també, la relació entre el desenvolupament de la competència digital docent del professorat i el grau de maduresa digital del centre. Amb els resultats a la mà proposaran solucions per als professionals en actiu i noves estratègies d'aprenentatge per als que estan en procés de formació inicial.