La UdL, en un projecte internacional de refrigeració renovable

El GREiA investigarà nous materials per descarbonitzar els sistemes en habitatges

Descarregar pdf
GREiA
Cabeza, al laboratori / Foto: GREiA-UdL
La Universitat de Lleida (UdL) participarà en un projecte de recerca internacional, amb finançament de la Unió Europea (UE), per desenvolupar tecnologies de refrigeració renovables / recuperables als habitatges. La fita és descarbonitzar els sistemes dels edificis per reduir l'impacte mediambiental, complint amb els objectius climàtics de la UE per al 2050. El grup de recerca GREiA de la UdL, liderat per Luisa F. Cabeza, investigarà en la innovació de materials durant els quatre anys que durarà el projecte, liderat per la Universitat de Birmingham (Regne Unit).
 
Al consorci internacional i interdisciplinari prenen part 12 institucions de recerca i 5 empreses del Regne Unit, Espanya, Alemanya, Itàlia, els Estats Units, Canadà, Xile, Xina, Singapur, Tailàndia i Egipte. A banda de la UdL, hi ha la PIME lleidatana User Feedback Program SL. El projecte, batejat amb el nom de CO-COOL RISE, compta amb un pressupost de 846.000 euros, dels quals la UE en financia uns 593.000.
 
El GREiA participarà en el desenvolupament de nous materials -que inclouen sòlids compostos com els sorbents, materials de canvi de fase (PCM) i fluids com llots d'hidrats - i la millora de les seues propietats. A més, en farà l'avaluació econòmica i realitzarà l'anàlisi de cicle de vida dels mateixos, "una eina que permet avaluar l'impacte que tenen en el medi ambient", destaca Cabeza. A més, investigadors de la UdL realitzaran estades d'entre un i tres mesos a Singapur, els Estats Units i Xile.
 
"L'objectiu final és desenvolupar tecnologies de refrigeració integrades en emmagatzematge impulsades per energia renovable / recuperable que podrien oferir solucions eficients i rendibles per a satisfer la demanda de refrigeració baixa en carboni dels usuaris finals", explica la professora de la UdL.