La UdL oferirà un màster oficial en economia circular

Amb les 3 universitats de Campus Iberus al curs 2021-22

Descarregar pdf
nuriaCC BY-SA 2.0
Un dels principis de l'economia circular és la reutilització i el reciclatge. FOTO: Núria CC BY-SA 2.0
L'economia circular, basada en el disseny de cicles de materials i productes on els residus es transformen en matèries primeres per a nous processos, serà la protagonista del nou màster oficial del Campus Excel·lència Internacional de la Vall de l'Ebre 'Campus Iberus'. Les quatre universitats que l'integren (Lleida, Saragossa, Pública de Navarra i la Rioja) preveuen impartir-lo conjuntament el curs 2021-2022, un cop superat el procés d'acreditació.

Coordinat per la Universitat de Saragossa, aquest màster semipresencial oferirà 40 places per a graduades i graduats en Química, Enginyeria, Dret, Economia etc. que vulguin formar-se com a especialistes en la implantació de l'economia circular, tant en l'àmbit privat com públic, i ser capaços de gestionar la complexitat dels fluxos de materials i energia.
 
En contrast amb l'economia lineal, basada en extreure, produir i llençar, la circular té com a motor la reparació, refabricació, actualització i reciclatge. El coordinador del màster, el professor de la Universitat de Saragossa, Luis Salvatella, explica que la seua implantació "permetrà passar de la dependència dels combustibles fòssils a l'ús generalitzat de matèries primeres d'origen natural i el reaprofitament continu dels materials tècnics. D'aquesta manera, el desenvolupament de l'economia circular permetrà la reducció d'emissions de CO2 i, per tant, disminuir l'impacte en el medi ambient, tot estimulant l'aparició de nous negocis".
 
El màster té una durada de 18 mesos, amb 90 crèdits a cursar (30 obligatoris + 30 optatius + 30 treball de fi de màster(TFM) + complements formatius no computats). Tot i que aquesta formació no inclou pràctiques obligatòries, el TFM en preveu en empreses del sector de l'economia circular.
 
Els continguts abordaran, entre altres els cicles dels materials, els residus i subproductes, l'energia i l'economia circular, l'ecoinnovacio i la gestió sectorial, la bioeconomia, l'ecologia industrial i logística, el desenvolupament urbà, la política, la governança, l'impacte socioeconòmic, el creixement i la gestió de l'economia circular, així com el seu disseny, gestió i comptabilitat. Seran impartits per professorat expert de les quatre universitats.
 
"Una política econòmica basada en l'economia circular estarà dirigida a la prestació de serveis i no a l'acumulació de productes. Implica nous models de consum, com ara el col·laboratiu, que permeten un millor aprofitament dels béns, i constitueix una matèria nova i completament interdisciplinari en què s'entrellacen conceptes científics, tècnics, socials i econòmics", conclou Salvatella.