La UdL promourà la inserció laboral de persones amb discapacitat

Un conveni amb la Fundació ONCE inclou formar professorat i PAS en inclusió

Descarregar pdf
conveniUdLonce
Isabel María Martínez i Roberto Fernández. Foto: UdL
La Universitat de Lleida (UdL) i la Fundació ONCE treballaran plegades per la igualtat d'oportunitats, l'accessibilitat universal, la inclusió i la no discriminació de les persones amb discapacitat dins de la comunitat universitària. Així ho recull el conveni que avui han signat Roberto Fernández (rector de la UdL) i Isabel María Martínez (comissionada d'universitat i joventut i plans especials Fundació ONCE), que preveu actuacions en tres àmbits: la sensibilització i la formació; l'accessibilitat universal a continguts formatius, instal·lacions, i serveis de la universitat; i el foment de la igualtat d'oportunitats i la inclusió laboral de l'alumnat amb discapacitat.
 
Així, entre les iniciatives previstes hi ha el disseny de programes de formació, protocols, materials i guies pedagògiques per al professorat i el PAS al voltant de la inclusió, campanyes perquè joves amb discapacitat accedeixin a la universitat, la incorporació de continguts de disseny universal en els programes dels títols propis i oficials, l'impuls d'estudis, tesis i transferència de coneixement en aquest àmbit, així com accions per incentivar la mobilitat internacional d'aquest alumnat i la seua incorporació a la Borsa de treball de la UdL, tot fomentant la seua inserció laboral.

Val a dir que la Universitat de Lleida disposa d'un Pla d'inclusió a les persones amb discapacitat i necessitats educatives especials (2014-2019) elaborat pel Vicerectorat d'Estudiants. També participa en el programa de pràctiques de la Fundació ONCE-CRUE Universitats espanyoles que ofereix beques remunerades de tres mesos de pràctiques a universitaris amb discapacitat. I la Fundació ONCE ofereix també les beques "Oportunitat al Talent" de mobilitat internacional, màster i postgraus, de doctorat i investigació als universitaris amb discapacitat, de les quals en farà difusió la UdL.
 
El conveni signat avui es podrà ampliar amb acords específics de col·laboració entre ambdós entitats, així com amb convenis de cooperació educativa amb altres ens i empreses externes que tinguin interès en potenciar els programes d'aquest acord.