Identifiquen la interacció entre dos proteïnes vinculades a processos com l'envelliment cel·lular

Recerca amb llevats de la UdL i l'IRBlleida publicada a 'Applied and Environmental Microbiology'

Descarregar pdf
senyalitzacio_llevats
Grup de Senyalització de Llevats / Foto: IRBLleida

El Grup de Senyalització en Llevats de la Universitat de Lleida (UdL) i l'Institut  de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha identificat per primer cop la interacció entre dos proteïnes relacionades amb processos degeneratius com ara l'envelliment cel·lular: la Glutaredoxina-3 (Glrx3) i  la guanosina monofosfat sintetasa (GMPs).  Les investigadores, encapçalades per la professora de la Facultat de Medicina  Mª Ángeles de la Torre, ho han fet amb un model de llevats que es pot traslladar al sistema humà i han publicat els resultats a la revista  nord-americana Applied and Environmental Microbiology.

La Glrx3 està relacionada amb la reparació d'altres proteïnes oxidades dins de la cèl·lula i la GMPs ajuda a sintetitzar l'ADN.  Les dos proteïnes participen en la síntesi d'aminoàcids i la seua absència repercuteix negativament en l'envelliment. "Són proteïnes que quan no estan regulades s'associen a tumors i malalties inflamatòries, entre altres" explica de la Torre.

Utilitzat una tècnica denominada "humanització", les investigadores estudien interaccions entre gens i proteïnes humanes dins d'una altra cèl·lula eucariota diferent, en aquest cas el llevat de la cervesa, Saccharomyces cerevisiae , que no és patogen. La recerca en un model eucariota serveix de base per a posteriors estudis clínics, en models animals o humans, i servir per a possibles eines terapèutiques.

Els resultats posen de relleu la necessitat d'ajustar el metabolisme del ferro, la síntesi d'aminoàcids i el metabolisme de la guanina a través de la vigilància de molècules com les glutaredoxines. "Aquest ajust és positiu per al funcionament de les cèl·lules i repercuteix positivament en relació a l'envelliment cel·lular", ha destacat de la Torre.

 

Text: Comunicació IRBLleida / Premsa UdL

MÉS INFORMACIÓ:

Article Interactions of GMP with Human Glrx3 and with Saccharomyces cerevisiae Grx3 and Grx4 Converge in the Regulation of the Gcn2 Pathway