Tots els campus de la UdL, amb illes de recollida selectiva

Se n'han instal·lat 131 amb les cinc fraccions de residus sòlids

Descarregar pdf
reciclatgerecollidaselctivaUdL2017
Una de les illes al campus de Ciències de la Salut. Foto: UdL
La Universitat de Lleida (UdL) ha finalitzat aquest curs la implantació de les illes de recollida selectiva als seus quatre campus, un procés que va iniciar-se la tardor del 2013 al campus del Rectorat, a iniciativa de la Comissió de medi ambient de la UdL.

En total se n'han instal·lat 131: 46, al campus d'Agrònoms; 39, al campus de Cappont; 32, al campus de Ciències de la Salut; i 20 al Rectorat. Els nous edificis de Biomedicina i Veterinària també disposen d'aquestes illes de recollida selectiva que han estat instal·lades per l'empresa de reinserció laboral SEMAIHA.

Les illes, que tenen les cinc fraccions de residus sòlids urbans -orgànic, vidre, envasos, paper i rebuig o resta-, substitueixen les papereres genèriques d'espais comuns, aules, exteriors i dels despatxos que així ho han sol·licitat.

La Comissió de medi ambient va posar en marxa aquesta iniciativa amb l'objectiu de reduir la generació de residus, augmentar-ne la recollida selectiva, facilitar la feina a les empreses de neteja, allargar la vida de l'abocador comarcal i sensibilitzar sobre la generació de residus a la comunitat universitària, així com a la resta de la ciutadania.