'Trivium', una càtedra de la UdL per enfortir el debat democràtic

Amb el suport de col·legis professionals i un despatx d'advocats lleidatà

Descarregar pdf
conveni càtedra trivium
Patrocinadors i representants de la UdL. FOTO: UdL
Avançar en la formació dels joves en valors democràtics, especialment el sentit crític i el respecte a idees diferents de les pròpies, a partir de l'argumentació i el debat, és l'objectiu de la càtedra universitat-empresa Trivium de Debat de la Universitat de Lleida (UdL), que avui s'ha formalitzat amb la signatura de convenis de col·laboració amb els seus patrocinadors. Són el Deganat dels registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya, el Col·legi oficial de secretaris, interventors i tresorers d'administració local de Lleida, el Col·legi oficial de gestors administratius de Catalunya, la Fundación Mutualidad Abogacía i Regany Abogados SLP., que s'integraran al Comitè mixt de seguiment de la Càtedra i col·laboraran en activitats de formació, recerca i transferència per un període de quatre anys, prorrogable. 

La Càtedra Trivium de debat, que evoca amb el seu nom els tres sabers dels oradors practicats a les universitats europees de l'Edat Mitjana (gramàtica, retòrica i dialèctica), sorgeix d’un pòsit d’activitats que es venien duent a terme des de fa anys per part de la Facultat de Dret, Economia i Turisme i de l’Agrupació de Debat d’Estudiants, amb el suport dels vicerectorats de Cultura i extensió universitària i d'Estudiants i ocupabilitat. Entre altres, la participació d'estudiants i graduats a les Lligues de debat de la Xarxa Vives, a la Copa catalana de debat BP (British Parliamentary), al Debat CMUN (Catalonia Model United Nations), als tornejos Compostel·la i Cánovas Fundación, així com formació en argumentació, habilitats comunicatives, debat i oratòria destinada a l'estudiantat, com ara la matèria transversal de sis crèdits Oratòria.

La nova càtedra preveu a més, oferir activitats per a joves professionals (advocats, gestors, secretaris d'ajuntament, etc) a través de debats virtuals i presencials sobre temes d'actualitat amb universitaris dels darrers cursos de grau o màsters. També crear un torneig de debat amb participants de les quatre universitats de Campus Iberus (Lleida, Saragossa, Pública de Navarra i Saragossa). 
 
"La Càtedra vol ser una plataforma d’intercanvi entre els agents implicats, institucions, entitats, empreses, administracions, universitats i beneficiaris, tot apostant pel desenvolupament del talent jove. Ens proposem que les noves generacions disposin de mecanismes per a 'practicar' la democràcia i com a conseqüència defensem que una Càtedra de Debat és l’instrument adient per aconseguir aquesta finalitat", conclou la seua directora, la professora de Dret, Paloma de Barrón