ICREA Acadèmia per a dos investigadors de l'Escola Politècnica Superior

Daniel Chemisana, el més jove en obtenir el premi a la UdL, i Luisa F. Cabeza, repeteix distinció

Descarregar pdf
ICREAchemisanacabezaUdL
Daniel Chemisana i Luisa F. Cabeza. FOTO: UdL
Els catedràtics de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida, Daniel Chemisana i Luisa F. Cabeza, han estat distingits, juntament amb altres 43 professors universitaris de Catalunya, amb l'ICREA Acadèmia 2018.
 
Aquest programa, impulsat i finançat per la Generalitat, premia des del 2008 l'excel·lència en la recerca del professorat de les universitats públiques catalanes que està impartint docència i que es troba en una fase activa i expansiva de la seua carrera investigadora. El seu objectiu és promoure aquesta carrera, ja que el reconeixement ICREA Acadèmia implica la dedicació prioritària a activitats de recerca durant els cinc anys de durada del programa.
 
El programa suposa anualment per a cada investigador un premi de 16.000 euros de lliure disposició, una subvenció de 20.000 euros per a la seua universitat -que s'ha de destinar a projectes de recerca i a la contractació de personal per rebaixar la tasca docent de l'ICREA Acadèmia-, a més d'un cànon de 4.000 euros per gestió del programa.
 
Mentre que Daniel Chemisana s'ha convertit en el professor de la UdL més jove en obtenir un ICREA Acadèmia, Luisa F. Cabeza, repeteix guardó, també per primer cop a la UdL, ja que en la convocatòria de 2013 va ser va ser una de les premiades, juntament amb el professor de la Facultat de Lletres de la UdL, Jordi Martí Henneberg.
 
Daniel Chemisana és professor a l'EPS des del 2010. Dirigeix ​​ el grup Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar, que aglutina professors de les àrees de coneixement de matemàtiques aplicades (sistemes dinàmics) i física aplicada (energia solar). 

La seua línia de recerca combina elements òptics i fotovoltaics amb l'objectiu d'optimitzar el comportament dels sistemes solars integrats en edificis. Les seues investigacions estan destinades a afavorir i impulsar la consecució d'edificis energèticament eficients (de consum nul o gairebé nul) mitjançant el desenvolupament de sistemes solars innovadors integrats arquitectònicament.

Professora a la UdL des del 1999, Luisa F. Cabeza Fabra, dirigeix actualment l'Institut Politècnic d'Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES). Els seus interessos de recerca se centren en l'eficiència energètica i sistemes renovables, principalment en l'emmagatzematge d'energia tèrmica a partir de materials dels sistemes i aplicacions, amb gran atenció al punt de vista ambiental, tot incloent l'energia incorporada i les consideracions de mitigació de CO2.Forma part de diversos fòrums internacionals com l'Agència Internacional d'Energia (AIE), el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), i el RHC Renewable Heating & Cooling - Plataforma Tecnològica Europea.