Alerten del risc d'excloure els veterinaris en la lluita contra la COVID-19

L'ETSEA subscriu el comunicat dels centres universitaris que imparteixen aquesta titulació

Descarregar pdf
CienciaSalutAnimalUdL
A l'ETSEA es pot cursar la doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal. FOTO: ETSEA-UdL
L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida és un dels centres que subscriuen el Comunicat de la Conferència de degans/es de facultats de Veterinària de l'Estat espanyol (CDVE) que reclama que s'incloguin els professionals d'aquest àmbit en les comissions d'experts per lluitar contra la COVID-19. L'ETSEA imparteix la doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal.
 
COMUNICAT SOBRE EL RISC D'EXCLOURE ELS VETERINARIS/ES DE LA SALUT PÚBLICA
 
"Ha calgut la irrupció d'un virus com la SARS-CoV-2 perquè la classe política es decidís a reforçar la sanitat i la salut pública. Aquest és l'objectiu de el Grup de treball Sanitat i Salut Pública constituït en el si de la Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica, integrat per un total de vint parlamentaris dels quals únicament cinc són titulats en àmbits pertanyents a les ciències de la salut: tres en medicina, un en infermeria i un altre en farmàcia. Dels sis membres no parlamentaris proposats per diferents grups polítics per formar part d'aquest grup de treball, cinc són metges. Ni rastre de veterinaris i veterinàries en aquest grup de treball, i absència total d'aquests professionals entre els trenta-quatre experts convidats a comparèixer davant aquesta subcomissió. I tot això malgrat que s'estima que el 75% dels agents patògens de les malalties infeccioses emergents de l'ésser humà tenen el seu origen en els animals, com és el cas de la SARS-CoV-2.

Són precisament aquestes malalties, originades per l'estreta relació de l'home amb els animals, les que representen una clara amenaça per a la preservació de la salut pública. Aquesta evidència va propiciar l'aparició al començament de la dècada de l'any 2000 del concepte "One Health, una sola salut per preservar el nostre futur", que resumeix en poques paraules l'estret vincle existent entre la salut humana, la salut animal i la del medi ambient, per la qual cosa resulta impossible protegir la salut de la població sense tenir en compte els altres dos components que formen part de l'equació.
 
L'exclusió dels veterinaris del procés iniciat per reforçar la Sanitat i Salut Pública demostra la nul·la implantació de l'enfocament "One Health, una sola salut" al nostre país, i això malgrat que l'Organització Mundial de la Salut reconeix que és l'única via possible per a evitar que es produeixin emergències sanitàries com la que estem vivint. Tant la composició de la subcomissió responsable de millorar i reforçar el sistema de salut pública, com el llistat d'experts convidats a comparèixer davant l'esmentada subcomissió, reflecteixen que encara avui dia s'equipara erròniament el concepte Salut Pública a l'atenció assistencial i hospitalària, oblidant que la prevenció és l'eina més eficaç que tenim per protegir la salut de la població.

La COVID-19 ja està entre nosaltres, i la crisi sanitària a la qual ens ha abocat ens ha fet oblidar que l'origen d'aquesta malaltia es troba en el salt d'un virus de l'animal a les persones. Hem oblidat que el fet que aquest salt s'hagi produït a la Xina és merament circumstancial. Hem oblidat que un salt semblant pot produir-se per part d'un altre virus provinent d'una altra espècie animal. I hem oblidat que aquest salt pot produir-se en qualsevol país del món. I, sobretot, hem oblidat que si s'hagués evitat el salt de la SARS-CoV-2 de l'animal a les persones avui no estaríem vivint una pandèmia de conseqüències devastadores a tots els nivells.
 
No és la primera vegada que s'exclou als veterinaris i les veterinàries. Aquests han estat sistemàticament exclosos dels diferents comitès que s'han anat creant per gestionar l'actual crisi sanitària. Si bé l'error de excloure'ls podria entendre, que no justificar-se, per la necessitat urgent de fer front a la SARS-CoV-2, cometre el mateix error a l'hora de planificar el reforçament de la Salut Pública no té justificació possible. I seria un greu error polític que la ciutadania no hauria d'oblidar, ja que són els nostres governants els responsables de vetllar per la salut de la població.
 
Cal no oblidar que la COVID-19 és una malaltia zoonòtica. I no cal oblidar que la SARS-CoV-2 ha demostrat la capacitat d'infectar a algunes espècies d'animals domèstics que puguin mantenir contacte amb persones infectades, com són gossos, gats i mustèlids (fures i visons). El sacrifici de prop 92.700 visons d'una granja de Terol al detectar-se que el 86,7% dels animals eren positius a la prova de PCR per detectar la COVI-19, si bé no mostraven signes clínics compatibles amb aquesta malaltia, és un exemple més que demostra la importància d'incloure aquests professionals en el procés de reconstrucció de la sanitat i salut pública. Les cadenes de contagi no es produeixen exclusivament entre persones. Les cadenes de contagi també es produeixen entre espècies.
 
Es pot continuar negant l'evidència i mantenir l'exclusió dels veterinaris i de les veterinàries quan es tractin temes rellevants en l'àmbit de la Salut Pública. Lamentablement serà la ciutadania la que pagarà les conseqüències d'aquest greu aquest error, però els nostres governants no podran dir que no estaven avisats.
 
Si "rectificar és de savis", esperem que, pel bé de tots, els nostres polítics siguin capaços de fer-ho".