Descarregar pdf

JORNADES LA UNIVERSITAT EN LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

Edifici del Rectorat

JORNADES LA UNIVERSITAT EN LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENTPrimera Jornada
Dimecres 29 de novembre de 2006

L’ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR


10.00- 10.15 h

Inauguració

10.15-12.15 h

Modera: Isabel del Arco (Vicerectora de Docència - Universitat de Lleida)

Sebastián Rodríguez (Universitat de Barcelona, AQU Catalunya)
La formació, avaluació i definició de competències per l’ empleabilitat , un objectiu de l’EEES

Mario de Miguel (Universidad de Oviedo)
Metodologia docent per optimitzar l’aprenentatge. Un segon objectiu de l’EEES

Pau Verrié (Director de l’Institut d’Educació Contínua- IDEC- Universitat Pompeu Fabra)
Aprenentatge al llarg de tota la vida: implicacions en el mix de l’oferta universitària i en els objectius dels programes de formació

Gemma Rauret (Universitat de Barcelona; Directora Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación – ANECA- )
El concepte de qualitat en la formació: Qualitat dels recursos, Qualitat dels processos i Qualitat dels resultats

12.30-13.00 h

Joan Prat (Vicerector de Qualitat i Planificació – Universitat de Lleida)
Presentació del document “Pla estratègic 2006-2012: Conceptes Centrals”

13.00-14.00 h

Sessions paral·leles

Isabel Gallego (Escola Politècnica Superior de Castelldefels –EPSC-, Universitat Politècnica de Catalunya) i Antonio Michelena (Director – ETSEA- Universitat de Lleida)
L’entorn de la formació tècnica i agroalimentària

Albert Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona; antic director de l’Institut d’Estudis de la Salut)
L’entorn de la formació en les Ciències de la Salut

Jordi Català (Universitat de València)
L’entorn de la formació en Ciències Socials i Humanitats

fletxa-grisMés informació:

Vicerectorat de Qualitat i Planificació
2a Jornada "La Universitat en la Societat del Coneixement": Recerca, una necessitat de les societats avançades

   Darrera modificació: