Descarregar pdf

Conferència internacional de l'ESSC sobre Conservació de sòls i aigües sota canvis d'usos del terra, “Soil and Water Conservation under Changing Land Use”


Del 12 al 15 de setembre de 2006 el Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida acollirà la Conferència internacional de l'ESSC sobre Conservació de sòls i aigües sota canvis d'usos del terra “Soil and Water Conservation under Changing Land Use”, organitzat per departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida, sota el patrocini de la Societat Europea de Conservació de Sòls (ESSC), de l'Associació Mundial de Conservació de Sòls i Aigua (WASWC) i de la Societat Espanyola de la Ciència del Sòl (SECS).

International ESSC Conference SoilWater06El President de la Conferència és el Dr. Ildefons Pla Sentiu, professor de la UdL, vicepresident de la WASWC i membre del Consell Executiu de la ESSC. Participaran representants de més de vint països, especialment d'Europa. Entre ells conferenciants convidats de molt alt nivell, provinents de Canadà, Estats Units, França, Àustria i Espanya, amb àmplia experiència i responsabilitats com investigadors i assessors d'organismes mundials i europeus relacionats amb el tema de la conferència.

El tema de la conferència, on a més de les conferències centrals es presentaran i discutiran més de cent treballs, és de gran actualitat i importància, doncs tracta un dels problemes presents més crítics per al futur de la humanitat, com és el de la creixent degradació dels recursos sòl i aigua. Aquesta degradació provoca un descens del potencial dels mateixos per a satisfer les necessitats econòmiques, socials i ambientals de la població, i per tant afecten directa o indirectament tots els processos vitals en la superfície de la terra. Els recents canvis climàtics a nivell global, que en els països mediterranis, i específicament a Espanya, es manifesten a través de majors temperatures promig i pluges més escasses i més erràtiques, són al seu torn una de les causes i conseqüències de la degradació dels recursos sòls i aigua.

Per a poder detenir aquestes tendències, que comprometen el futur de la humanitat, és necessari en primer lloc identificar i corregir en cada cas les causes biofísiques, socials i econòmiques, i entre elles a les polítiques de desenvolupament moltes vegades impulsades o dirigides per organismes nacionals o internacionals com la UE, conduents a un ús i gestió no sostenibles de les terres, amb degradació de vegades irreversible dels recursos sòl i aigua. Això ha de complementar-se amb el desenvolupament, identificació i aplicació de sistemes d'ús i pràctiques de maneig de les terres que siguin sostenibles tant des d'un punt de vista productiu com ambiental.

Durant aquesta Conferència Internacional es presentaran, analitzaran i discutiran treballs realitzats en aquest sentit en diferents parts del món, el que permetrà un valuós intercanvi d'experiències, i arribar a conclusions i recomanacions dirigides als organismes responsables de l'elaboració i aplicació de polítiques d'ocupació i desenvolupament de les terres, incloent canvis d'ús, a nivell local, nacional o regional.

Del 12 al 15 de setembre de 2006
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (Campus de Cappont)


fletxa-grisMés informació:

Programa “Soil and Water Conservation under Changing Land Use”
Aula de la Fundació Universitat de Lleida

Fundació Universitat de Lleida
Edifici Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
(Campus Universitari de Cappont) C/Jaume II, 67 (bis)
25001 Lleida - Fax. 973 00 35 52
Tel. 973 00 35 53 - 973 00 35 54

correufundacio@700.udl.es


   Darrera modificació: