Descarregar pdf

1a Jornada sobre
Cooperació empresarial entre Catalunya i Àfrica

Cap a l’exploració de noves vies i oportunitats de cooperació amb els països de procedència de la immigració afrosubsahariana. Per l’assoliment dels objectius de desenvolupament del mil·leni

Lleida, 16, 17 i 18 d’abril de 2007 
Palau de la Diputació de Lleida (C/ Carme, 26)

Cooperació Empresarial entre Catalunya i AfricaEl 15 de març de 1996, el llavors Secretari General de l'Organització de les Nacions Unides Boutros Boutros-Ghali va procedir al llançament mundial de la seva iniciativa especial del sistema de les Nacions Unides per a Àfrica, des de la seu oficial d'aquest Organisme a Nova York.

Aquest fet va ser realitzat simultàniament a París, Ginebra, Roma, Nairobi i Viena i va ser retransmès pels representants de les Nacions Unides a les diferents capitals del món.

Durant el seu discurs, va venir a dir entre altres coses el següent: " (...) fa uns quants anys que el Sistema de les Nacions Unides intenta afavorir el desenvolupament de l'Àfrica. L'ONU ha convertit aquest tema en una de les seves prioritats per als anys noranta".

Podem per tant afirmar que, tant la declaració com els objectius de desenvolupament del mil·lenni tenen el seu precedent en aquesta iniciativa de Boutros Ghali, la qual va donar continuïtat el ja també Ex Secretari General de les Nacions Unides Kofi Annan.

Entre 1996 i 2005, han estat molts els debats i iniciatives promogudes des de diferents estaments per potenciar el desenvolupament de l'Àfrica, però la promulgació del Pla d'Acció per a l'Àfrica pel Banc Mundial el 15 de setembre de 2005 ha marcat un important punt d'inflexió, ja que ha estat a partir del mateix com la Unió Europea i el govern espanyol han adoptat la definitiva decisió de redefinir la seva presència i les seves relacions amb el continent africà. És doncs en aquest context on es pot inserir el Pla Àfrica 2006-2008 del Govern Espanyol.

No hi ha cap dubte que, malgrat les ambigüitats contingudes en el mateix, el Pla Àfrica 2006-2008 constitueix, ara com ara, el marc doctrinal i jurídic de la intervenció espanyola en l'Àfrica; el qual vol dir que, qualsevol Agent social espanyol que durant els pròxims anys tingui intenció o voluntat de dur a terme alguna activitat a l'esmentat continent, fos del tipus que fos, i necessités el suport polític, diplomàtic, financer i jurídic  del govern espanyol; aquesta haurà d'inserir-se en el marc de les accions definides i assenyalades en l'esmentat pla.

Tenint en compte la importància cada vegada major del comerç i el paper de l'empresa en el desenvolupament de les relacions internacionals, els promotors d'aquesta primera jornada ens hem proposat analitzar la dimensió empresarial del Pla Àfrica i explorar d'aquesta manera les noves expectatives i oportunitats de la cooperació empresarial que s'obren amb el mateix.

Sent Catalunya una de les regions del l’Estat espanyol més afectades per les noves migracions afrosubsaharianes; el nostre objectiu és potenciar la presència de l'empresa catalana a la subregió del continent, aprofitant tant les noves expectatives i oportunitats ja esmentades, com el potencial que suposen alguns membres del col·lectiu afrosubsaharià com a mitjancers i agents de desenvolupament dels seus respectius països.

Cada vegada s'apunten més veus a la opinió que el desenvolupament de l'Àfrica no és possible des de la caritat assistencial. En conjunt, el continent atesora unes riqueses i uns recursos humans que, degudament gestionats i orientats cap a la perspectiva empresarial, poden contribuir de forma determinant en l'eradicació de la pobresa i en una més efectiva inserció del continent al comerç i l'economia mundial; que a la pràctica significa apropar-se una mica més a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. En aquest sentit pensem que aquest és un procés en el qual Catalunya té suficient capacitat i entitat com per participar amb veu pròpia i sortir airós del repte.

Serveixi doncs aquesta primera jornada com a punt de par tida per a la definició d'una agenda de treball que esperem i desitgem fructífera i pròspera per a totes les parts interessades en participar-hi activament.fletxa-grisMÉS INFORMACIÓ

Programa de la primera jornada sobre Cooperació Internacional entre Catalunya i Àfrica
print enrera pujar

   Darrera modificació: