Facultat de Lletres

 Descarregar pdf
Àrea d'Estudi (Grau): Estudis Anglesos
Estudis Catalans i Occitans
Estudis Hispànics: Llengua i Literatura
Geografia
Comunicació i Periodisme
Història

Història de l'Art

Coordinador/a:

Guzmán MANCHO BARÉS
Persona de contacte:
ANNA AGUSTÍ (Secretaria de Deganat)

Correu:

lletres.international@udl.cat

Tel:

 Web: 

(+34) 973 702050

 https://www.lletres.udl.cat/ca/estudiantat-lletres/estudiantat-lletres/#mobilitat-academica                        

Adreça: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida 

 

   Darrera modificació: