Beques Fundacio Carolina

 Descarregar pdf

Beques Fundació Carolina- NOU!

La UdL i l'AECID tenen signat un Conveni Marc de Col·laboració en virtud del qual la UdL cobreix l'import de la matrícula dels cursos d'estiu i programes oficials de doctorat per als adjudicataris de "Beques MAE-AECID" preadmeses per la UdL.
Aquest acord és extensible a les beques concedides per la Fundació Carolina per a estudiants de doctorat.

Per més informació consulteu la pàgina de la Fundació Carolina a l'apartat de Beques de Formació Permanent.
Tf. 91456 29 00/91 456 28 72
Fax. 91 533 67 53

 

 

   Darrera modificació: