Certificació de la implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

  • Facultat de Dret, Economia i Turisme
  • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
  • Escola Politècnica Superior
  • Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
  • Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  • Facultat de Lletres
  • Facultat de Medicina