Ajudes tècniques

 Descarregar pdf

Recursos disponibles per a les persones amb discapacitat

La UdL disposa d'un conjunt de recursos disponibles a la UdL adreçats a l’estudiantat de la Universitat de Lleida amb discapacitat o NEE, o al personal docent que té relació amb aquests estudiants, segons disponibilitat i en la mesura que alguns poden ser emprats per persones externes a la comunitat universitària
Imatge d'exemple d'ús del programa ZoomText

 • Bucles magnètics per alumnes amb hipoacúsia

  Es disposa de 22 receptors, 8 emissors per a ser utilitzats per persones amb hipoacúsia. El sistema de so transforma el senyal d'àudio en un camp magnètic que és captat pels audiòfons. El resultat és la rebuda d'un so net, nítid, perfectament intel·ligible i amb el volum adeqüat.

 • Equips de freqüència modulada per alumnes amb hipoacúsia (implant coclear/audiòfon)

  Es disposa de tres equips de freqüència modulada dirigits als alumnes amb hipoacusia (Emissora Campus S FM Phonak, amb carregadors i receptor MIX S Multifreqüència). Aquest sistema millora les possibilitats de comunicació de les persones amb pèrdua auditiva, permetent la màxima intel·ligibilitat d'audició.

 • Càmeres

   Instal·lació de càmeres de video a les aules per millorar la docència i respondre a les necessitats d'estudiantat amb discapacitat o NEE.

 • Lupes TV. Magnilink x Reader

  Aquest tipus de dispositius estan destinats a permetre la lectura de textos en suport tradicional. Aquest equipament permet amplificar la imatge per a veure en una pantalla TFT els textos escrits en paper o en qualsevol altre suport fins a un màxim de 46 augments.

  La seva instal·lació és en totes les biblioteques de la UdL. Aquests recursos també són útil per a persones que treballen amb imatges miniaturitzades, texts antics, il·lustracions, cartografia i en general amb suports que requereixen ser augmentats per a una millor visualització

 • Software per a reconeixement de parla

  Programari FreeSpeech. És un programa per a reconeixement de la parla en 13 idiomes. Permet controlar l’ordinador, formatar i editar documents i navegar per Internet.

 • Enregistradora de veu

 • Mascaretes transparents

  Disponibilitat de mascaretes transparents per alumnat amb discapacitat auditiva, ateses les circumstàncies actuals de pandèmia Covid-19.
 • Recursos específics

  Altra tipologia de recursos o adaptacions físiques per a respondre a necessitats d'alumnat amb discapacitat o NESE.
 • Virtual Keyboard V3.1

  VirtualKeyboard és un teclat virtual en pantalla optimitzat per facilitar l’escriptura de text de la forma més ràpida possible. El sistema incorpora funcions d’aprenentatge i de predicció que permet una reducció del 40% deles pulsacions de tecles necessaries per escriure un text en estil literari. El sistema permet la utilització de diversos diccionaris per diversos idiomes o estils d’escriptura. VirtualKeyboard permet la utilització de macros per tal de realitzar seqüències d'accions (obrir una pàgina web, teclejar un text, etc.) mitjançant la pulsació d'una única tecla. VirtualKeyboard està especialment dissenyat per persones que no poden utilitzar un teclat informàtic convencional.

  El programa no requereix de la realització de cap registre i s’ofereix de forma gratuïta a la web robòtica de la Universitat de Lleida:
  http://robotica.udl.cat

 • HeadMouse V4.1

  HeadMouse és un ratolí virtual que permet tenir el control del ratolí convencional de l’ordinador mitjançant petits moviments del cap de l’usuari i la realització d’accions de clic mitjançant accions facials. El funcionament es basa en l’ús d’una webcam de baix cost que capta aquests moviments i els converteix en el desplaçament del punter que apareix en pantalla. El sistema permet la utilització de macros per tal de realitzar seqüències d'accions que requereixen la utilització d'un teclat (obrir una pàgina web, teclejar un text, etc.) mitjançant un únic clic.  HeadMouse està especialment dissenyat per persones que no poden utilitzar un ratolí informàtic convencional.

  El programa no requereix realitzar cap registre i s’ofereix de forma gratuïta a la web de robòtica de la Universitat de Lleida:
  http://robotica.udl.cat.

   

      

   

   

   
   Darrera modificació: