Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament

 Descarregar pdf

Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament, convocatòria curs 2020-2021

CONVOCATÒRIA curs 2020-2021 
 
 
Què és

La Convocatòria d'Ajuts per a l'Habitatge i el Desplaçament, té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a aquells estudiants, amb domicili familiar fora de les seus de la Universitat de Lleida (Lleida, Igualada), que es matriculin en estudis de grau en un centre propi de la Universitat de Lleida el curs 2020-2021.
 
 
Qui pot sol·licitar l'ajut
 

Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants matriculats en un estudi oficial de grau en un centre propi de la Universitat de Lleida que no tinguin cap domicili familiar a les seus de la Universitat de Lleida. Aquests estudiants han de reunir els requisits acadèmics i econòmics que preveu la base 3 de la Convocatòria.

 
Quan es pot sol·licitar
 
El termini per sol·licitar aquest ajut està obert.

IMPORTANT: Els estudiants que sol·licitin aquests ajuts hauran d’aportar l’Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR o el document acreditatiu d'haver realitzat la sol·licitud d'acreditació. El termini per aquest tràmit AGAUR, va finalitzar el 15 d'octubre de 2020.

 
Requisits dels candidats

Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants matriculats en un estudi oficial de grau  en un centre propi de la Universitat de Lleida que no tinguin cap domicili familiar a les seus de la Universitat de Lleida. Aquests estudiants de grau han de reunir els requisits següents:

Requisits acadèmics:
 • Estar matriculat/da en estudis de grau en un centre propi de la UdL, en un mínim de 60 crèdits o dels últims crèdits per finalitzar la titulació atenent a l’especificitat dels respectius plans d’estudi.
 • Per estudiants de nou accés, acreditar una nota d’admissió a la universitat d’un mínim de 8 (sobre 14).
 • Per estudiants de segon curs i següents, acreditar una nota mitjana de l’expedient acadèmic , que inclogui les qualificacions de totes les assignatures matriculades, d’un mínim de 6.
 • Per estudiants de nou accés via majors de 25 anys, acreditar una nota d’admissió de 5,71 (sobre 10).
 • Per estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior, acreditar una nota d’admissió d’un mínim de 8 (sobre 14).
 • No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de graduat.

Requisit econòmic:

 • No superar el tram de renda familiar 1 establert per la Generalitat de Catalunya (Beques Equitat).
 
On s'ha de presentar la sol·licitud

Pots realitzar la sol·licitud electrònica a través de la pàgina web, https://ae-seu.udl.cat/ 

Has d'accedir al catàleg de serveis on tens disponible aquest tràmit. El podràs fer a través d'un ordinador, d'una tablet o des del teu mòbil.Quina documentació hauràs de presentar 

 • Sol·licitud
 • Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR. 
 • Justificant del lloc de residència familiar (certificat d’empadronament o altre document justificatiu, cas de no residir a Catalunya).
 • Justificant del lloc de residència durant el curs acadèmic (contracte de lloguer signat per ambdues parts o document justificatiu que permeti confirmar la residència de manera fefaent, cas de presentar la sol·licitud d’habitatge o de residència universitària).
 
Termini  

Pots fer la teva sol·licitud electrònica fins al 30 de novembre de 2020.

 

Bases convocatòria

Resolució d'ampliació de termini
  

 

 

Més informació:

Informació i Orientació Universitària

Tel. 973 003 588 / 973 003 589

suportestudiants@udl.cat

Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament, convocatòria curs 2019-2020 (convocatòria tancada) Avís !!! S'ha publicat la Llista provisional de persones admeses i excloses

CONVOCATÒRIA curs 2019-2020  (Convocatòria TANCADA)
 
 
Què és

La Convocatòria d'Ajuts per a l'Habitatge i el Desplaçament, té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a aquells estudiants, amb domicili familiar fora de les seus de la Universitat de Lleida (Lleida, Igualada), que es matriculin en estudis de grau en un centre propi de la Universitat de Lleida el curs 2019-2020.
 
 
Qui pot sol·licitar l'ajut
 

Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants matriculats en un estudi oficial de grau en un centre propi de la Universitat de Lleida que no tinguin cap domicili familiar a les seus de la Universitat de Lleida. Aquests estudiants han de reunir els requisits acadèmics i econòmics que preveu la base 3 de la Convocatòria.

Quan es pot sol·licitar

Els estudiants que vulguin sol·licitar aquest ajut hauran de descarregar l’imprès de sol·licitud i presentar-lo fins al 16 d'octubre de 2019.

Els estudiants que sol·licitin aquests ajuts hauran d’aportar l’Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR.


On s'ha de presentar la sol·licitud

En el Registre General o Registres Auxiliars de la UdL o en el registre electrònic previst en la seu electrònica.

Quina documentació has de presentar 

 • Imprès de sol·licitud
 • Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR. 
 • Justificant del lloc de residència familiar (certificat d’empadronament o altre document justificatiu). Consultar la sol·licitud, cas de residir a Catalunya
 • Justificant del lloc de residència durant el curs acadèmic (contracte de lloguer signat per ambdues parts o document justificatiu que permeti confirmar la residència de manera fefaent, cas de presentar la sol·licitud d’habitatge o de residència universitària).
 
 
Llista provisional de persones admeses i excloses

Les persones interessades disposen d’un termini de cinc dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per tal d’esmenar els defectes de la sol·licitud i per presentar al·legacions (article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Es podrà presentar aquesta documentació al registre electrònic de la UdL, amb el corresponent formulari electrònic.

Instruccions per subsanar els motius d'exclusió.

Model per subsanar la manca de signatura en la sol·licitud - Habitatge

Model per subsanar la manca de signatura en la sol·licitud - Desplaçament

Model de declaració responsable per subsanar aquest motiu d'exclusió

Aquest termini finalitza el 19 de novembre de 2020

 

 

Més informació:

Informació i Orientació Universitària

Tel. 973 003 589 / 973 003 588

suportestudiants@udl.cat

   Darrera modificació: