Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament

 Descarregar pdf

Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament, convocatòria curs 2020-2021

CONVOCATÒRIA curs 2020-2021 
 
 
Què és

La Convocatòria d'Ajuts per a l'Habitatge i el Desplaçament, té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a aquells estudiants, amb domicili familiar fora de les seus de la Universitat de Lleida (Lleida, Igualada), que es matriculin en estudis de grau en un centre propi de la Universitat de Lleida el curs 2020-2021.
 
 
Qui pot sol·licitar l'ajut
 

Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants matriculats en un estudi oficial de grau en un centre propi de la Universitat de Lleida que no tinguin cap domicili familiar a les seus de la Universitat de Lleida. Aquests estudiants han de reunir els requisits acadèmics i econòmics que preveu la base 3 de la Convocatòria.

 
Quan es pot sol·licitar
 
El termini per sol·licitar aquest ajut està tancat.

IMPORTANT: Els estudiants que sol·licitin aquests ajuts hauran d’aportar l’Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR o el document acreditatiu d'haver realitzat la sol·licitud d'acreditació. El termini per aquest tràmit AGAUR, va finalitzar el 15 d'octubre de 2020.

 
Requisits dels candidats

Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants matriculats en un estudi oficial de grau  en un centre propi de la Universitat de Lleida que no tinguin cap domicili familiar a les seus de la Universitat de Lleida. Aquests estudiants de grau han de reunir els requisits següents:

Requisits acadèmics:
 • Estar matriculat/da en estudis de grau en un centre propi de la UdL, en un mínim de 60 crèdits o dels últims crèdits per finalitzar la titulació atenent a l’especificitat dels respectius plans d’estudi.
 • Per estudiants de nou accés, acreditar una nota d’admissió a la universitat d’un mínim de 8 (sobre 14).
 • Per estudiants de segon curs i següents, acreditar una nota mitjana de l’expedient acadèmic , que inclogui les qualificacions de totes les assignatures matriculades, d’un mínim de 6.
 • Per estudiants de nou accés via majors de 25 anys, acreditar una nota d’admissió de 5,71 (sobre 10).
 • Per estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior, acreditar una nota d’admissió d’un mínim de 8 (sobre 14).
 • No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de graduat.

Requisit econòmic:

 • No superar el tram de renda familiar 1 establert per la Generalitat de Catalunya (Beques Equitat).
 
On s'ha de presentar la sol·licitud

Pots realitzar la sol·licitud electrònica a través de la pàgina web, https://ae-seu.udl.cat/ 

Has d'accedir al catàleg de serveis on tens disponible aquest tràmit. El podràs fer a través d'un ordinador, d'una tablet o des del teu mòbil.Quina documentació hauràs de presentar 

 • Sol·licitud
 • Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR. 
 • Justificant del lloc de residència familiar (certificat d’empadronament o altre document justificatiu, cas de no residir a Catalunya).
 • Justificant del lloc de residència durant el curs acadèmic (contracte de lloguer signat per ambdues parts o document justificatiu que permeti confirmar la residència de manera fefaent, cas de presentar la sol·licitud d’habitatge o de residència universitària).
 
Termini  

Pots fer la teva sol·licitud electrònica fins al 30 de novembre de 2020.

 

Bases convocatòria

Llista provisional de persones admeses i excloses

Segona llista provisional de persones admeses i excloses

 

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'ajuts a atorgar

Llista definitiva d'ajuts a atorgar

 

Els estudiants amb un ajut a atorgat, han d'enviar a través del correu electrònic suportestudiants@udl.cat el full de dades bancàries, adjuntant una captura de pantalla del compte online o una fotocòpia de la llibreta bancària on consti el número de compte.  

 

Més informació:

Informació i Orientació Universitària

Tel. 973 003 588 / 973 003 589

suportestudiants@udl.cat

Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament, convocatòria curs 2021-2022 (propera obertura)

CONVOCATÒRIA curs 2021-2022  (Propera obertura)
Pendent d'aprovació pel Consell de Govern del 22 de juliol de 2021
 
 
Què és

La Convocatòria d'Ajuts per a l'Habitatge i el Desplaçament, té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a aquells estudiants, amb domicili familiar fora de les seus de la Universitat de Lleida (Lleida, Igualada) o estudiants que es desplacen des del seu domicili familiar amb freqüència, que es matriculin en estudis de grau, en un centre propi de la Universitat de Lleida. Els ajuts són excloents entre sí.
 
 
Qui pot sol·licitar l'ajut
 

Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants matriculats en un estudi oficial de grau en un centre propi de la Universitat de Lleida que no tinguin cap domicili familiar a les seus de la Universitat de Lleida. Aquests estudiants han de reunir els requisits acadèmics i econòmics que preveu la base 4 de la Convocatòria.

Requisits acadèmics:

 • Haver sol·licitat Beca General del Ministeri d’Educació i FP el curs 2021-22.
 • Alumnat que es matricula per primera vegada de primer curs d'estudis de grau i, estant en possessió del títol de batxillerat accedeixin a la universitat mitjançant les PAU’s, es requerirà una nota de 5,00 punts a la nota d'accés a la universitat amb exclusió de la qualificació obtinguda en les proves de les matèries d'opció de el bloc de les assignatures troncals és a dir, aquesta nota d'accés es calcularà d'acord amb la fórmula 0,6 NMB + 0,4 PAU.
 • En les altres vies d'accés a la universitat es requerirà haver obtingut 5,00 punts en la prova o ensenyament que permeti l'accés a la universitat.
 • En aquells casos excepcionals en què la qualificació obtinguda en la prova d’accés pel sol·licitant no es correspongui amb l'escala de 0 a 10, es realitzarà l'adaptació a la referida escala que resulti procedent.
 • Els sol·licitants de segon i posteriors curs hauran d’haver superat, en els últims estudis cursats, els següents percentatges dels crèdits matriculats:

Àrea de Coneixement

Percentatge

Arts i Humanitats

90%

Ciències

65%

Ciències Socials i Jurídiques

90%

Ciències de la Salut

80%

Enginyeries o Arquitectura/ensenyaments tècnics

65%


 

 • No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de graduat.

Requisit econòmic:

No superar el tram de renda familiar 1 establert per la Generalitat de Catalunya (Beques Equitat).

 

 
On s'ha de presentar la sol·licitud

Quan s'obri el termini, podràs realitzar la sol·licitud electrònica a través de la pàgina web, https://ae-seu.udl.cat/ 

Has d'accedir al catàleg de serveis on tens disponible aquest tràmit. El podràs fer a través d'un ordinador, d'una tablet o des del teu mòbil.


Quina documentació hauràs de presentar 

 • Sol·licitud
 • Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAURIMPORTANT: L’estudiant ha de realitzar la petició de l’acreditació en temps i forma a l’AGAUR. Consulteu el termini de sol·licitud d’aquesta acreditació, que es publica per a cada curs acadèmic. La UdL realitzarà les consultes adients a les unitats internes o externes per tal de poder verificar aquesta informació, cas que l’estudiant no ho aporti.
 • Justificant del lloc de residència familiar (certificat d’empadronament o altre document justificatiu, cas de no residir a Catalunya).
 • Justificant del lloc de residència durant el curs acadèmic (contracte de lloguer signat per ambdues parts o document justificatiu que permeti confirmar la residència de manera fefaent, cas de presentar la sol·licitud d’habitatge o de residència universitària).
 
Quan es pot sol·licitar

El termini per presentar la sol·licitud s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria a la seu electrònica de la UdL i finalitzarà el 14 d’octubre de 2021

 

 

Més informació:

Informació i Orientació Universitària

Tel. 973 003 589 / 973 003 588

suportestudiants@udl.cat

   Darrera modificació: