AMBAIXADOR UNICAT

Daniel Florensa, estudiant de Dret de la UdL, nou Ambaixador UNICAT de la UdL

 Descarregar pdf

Daniel Florensa Vas informarà la comunitat universitària de les oportunitats professionals existents en l'àmbit de les institucions de la Unió Europea

L’ambaixador EPSO és la figura que permet a l’estudiant universitari promoure el desenvolupament d’una carrera professional a les institucions de la UE.

L'ambaixador UNICAT exerceix d’antena multiplicadora de l’acció de l’ambaixador EPSO i fa de contacte amb la universitat a la qual representa. La seva missió, doncs, és fer la màxima difusió de totes les oportunitats laborals i de pràctiques existents i donar suport als esdeveniments que s’organitzin dins de l'àmbit de la Unió Europea. L’ ambaixador UNICAT reforça també la figura de l’ambaixador EPSO per teixir una xarxa que acosti les institucions europees als universitaris i els ajudi a dibuixar un horitzó professional dins de la UE.

Els estudiants que exerceixen aquest càrrec han de disposar d’una alta competència en comunicació i xarxes, i també han de tenir, entre d’altres, capacitat creativa, voluntat  de compartir i aprendre, resiliència i bona capacitat d’organització. L'ambaixador EPSO, en estar vinculat a l'Oficina Europea de Selecció de Personal, exerceix d'enllaç amb els ambaixadors UNICAT, representants de les universitats catalanes. 

El projecte Ambaixadors/es UNICAT està gestionat per la Delegació del Govern davant la UE, el Consell Interuniversitari de Catalunya i les universitats catalanes participants, amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

   Darrera modificació: