Daniel Florensa Vas, l'Ambaixador UNICAT de la UdL, a Brussel·les

Descarregar pdf
UNICAT_2021.jpg_200234923
Imatge dels Ambaixadors UNICAT a Brussel·les

Després de la pausa obligada per la pandèmia, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha tornat a reunir els Ambaixadors i Ambaixadores UNICAT en la III Jornada formativa sobre oportunitats de feina i pràctiques a les institucions europees que té lloc a Brussel·les els dies 1 i 2 de desembre.

Enguany hi participen onze estudiants en representació de les universitats catalanes (UB; UAB; UPC, UPF, URL, UdL, UdG, URV, UOC, UVic- Central de Catalunya i UIC), i el vicerector d’internacionalització de la Universitat de Lleida, el senyor Antoni Granollers, ja que la coordinació del grup ha recaigut en la seva universitat.

El Secretari General del Consell Interuniversitari de Catalunya, senyor Josep Ribas, i el Delegat del Govern de la Generalitat davant de la UE, senyor Gorka Knörr, donaran la benvinguda als estudiants, que al llarg d’aquests dos dies participaran en sessions sobre la carrera professional a les institucions, els òrgans de la UE i els procediments de selecció, la presentació d’altres projectes com el Green Erasmus Project, així com visites a la Comissió Europea i al Parlamentarium.

Els i les estudiants que participen del projecte provenen de diferents àmbits acadèmics i responen a diferents perfils, però comparteixen l’interès en les relacions internacionals i en poder difondre dins la seva comunitat les oportunitats diverses que ofereix Europa com a futur professional.

El projecte Ambaixadors i Ambaixadores UNICAT va néixer l’any 2017 amb el propòsit de reforçar l’EU Career Student Ambassador, seleccionat/ada per la European Personnel Selection Office (EPSO), i exercir d’enllaç amb els estudiants i titulats universitaris interessats en iniciar una carrera professional en l’àmbit europeu. L’objectiu del projecte és disposar d’una xarxa d’ambaixadors i ambaixadores responsables de la difusió, a totes les universitats catalanes, de les oportunitats laborals i de pràctiques externes que ofereixen les institucions europees.

L’any 2020, tot i la pandèmia i la impossibilitat de realitzar l’estada a Brussel·les, els Ambaixadors i Ambaixadores UNICAT van tenir l’oportunitat de compartir les estratègies comunes de difusió, especialment enfocades a les xarxes socials, en una jornada telemàtica que es va realitzar el mes de novembre.

Font: Departament d'Universitats i Recerca