Carnet UdL

 Descarregar pdf

L'aplicació de les noves tecnologies i la modernització de tots els sectors i serveis culturals de dins i de fora de les universitats comporta la necessitat de passar a una targeta de les qualificades com a intel·ligents, és a dir, amb banda magnètica, xips i altres elements que fan possible ampliar les seues prestacions a una gran varietat de serveis interns i externs a la UdL.

És útil i en alguns casos fins i tot imprescindible, poder disposar d'una targeta que ens identifiqui com a membre de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis) , que faciliti l'accés a instal·lacions o a espais reservats (com poden ser instal·lacions i grans equipaments de la Universitat) i que agilitzi la utilització de determinats serveis universitaris.

Aquestes prestacions del Carnet UdL, i d'altres que s'hi aniran afegint de manera progressiva, són les que pot oferir una targeta d'aquestes característiques.

 

Curs acadèmic 2020-2021

Si ets estudiant del Campus UdL a Lleida:

Pots demanar Cita prèvia per a poder tramitar el teu Carnet de la UdL

Punt d'emissió situat a l'Edifici Polivalent, Oficina Universitària del Banc Santander al Campus de Cappont, Lleida

 

Si ets estudiant del Campus UdL a Igualada:

Pots demanar Cita prèvia per a poder tramitar el teu Carnet de la UdL

Punt Emissió TUI-Oficina de Banc de Santander a Igualada, situat a la Rambla de Sant Isidre, 1, d'Igualada.

 

Curs acadèmic 2021/2022 ( actualització pendent)


 
CarnetUdL

 

   Darrera modificació: