Carnet UdL

 Descarregar pdf

El carnet univeristari és útil, i en alguns casos fins i tot imprescindible, per tal de poder disposar d'una targeta que ens identifiqui com a membre de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis). Aquesta targeta ens facilita l'accés a instal·lacions o a espais reservats (com poden ser instal·lacions i grans equipaments de la Universitat), agilitza la utilització de determinats serveis universitaris, proporciona descomptes en activitats diverses o en establiments comercials.

 

Curs acadèmic 2022/2023 - ESTUDIANTS - CAMPUS LLEIDA -

Per a poder realitzar aquest tràmit a Lleida durant el curs acadèmic, caldrà que demaneu cita prèvia. Més informació al telèfon 973 003588.

El punt d'emissió del carnet és a l'oficina de la unitat d'Informació i Orientació Universitària, al Campus de Cappont, Edifici Annex, C. Jaume II, 67 bis, Lleida .

 

Curs acadèmic 2022/2023 - PAS I PDI - CAMPUS LLEIDA -

Per a poder realitzar aquest tràmit a Lleida durant el curs acadèmic, caldrà que demaneu cita prèvia. Per a més informació, adreceu-vos a : ercd@udl.cat.

El punt d'emissió del carnet per al PAS i PDI és l'oficina de l'Entitat de Registre de Certificats Digitals ( ERCD), despatx  3.51, edifici Rectorat, Plaça Victor Siurana, Lleida.

 

Curs Acadèmic 2022/2023- ESTUDIANTS - CAMPUS IGUALADA -

Per sol·licitar el Carnet UdL a Igualada cal que demanis cita prèvia i adreçar-te, el dia i hora de la cita, al punt d'emissió del carnet UdL a Igualada, que és a la Secretaria del Campus d'Igualada (av. Pla de la Massa, 8). 

Per a més informació, contacta amb el negociat de serveis de suport: igualada.suport@udl.cat o bé al telèfon 93 8035300, ext. 7004.

 

Curs acadèmic 2022/2023 - PAS I PDI - CAMPUS IGUALADA -

Per sol·licitar el Carnet UdL a Igualada cal que demanis cita prèvia i adreçar-te, el dia i hora de la cita, al punt d'emissió del carnet UdL a Igualada, que és a la Secretaria del Campus d'Igualada (av. Pla de la Massa, 8). 

Per a més informació, contacta amb el negociat econòmic i de personal: igualada.economic@udl.cat o bé al telèfon 93 8035300, ext. 7006.

 

 

 

CarnetUdL

 

   Darrera modificació: