Jornada de Portes Obertes

Coneix la UdL!

LES JORNADES DE PORTES OBERTES volen donar a conèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l'entorn universitari on es desenvolupa la vida acadèmica i vivencial de l'estudiantat
 
Formulari d'inscripció a la Jornada de Campus Oberts
 
Activitat: XXVIII Jornada de Campus Oberts "Coneix la UdL"

Coordinació:

Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat
Informació i Orientació Universitària
Centres universitaris
 
Objectiu:

Donar a conèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l'entorn universitari on es desenvolupa la vida acadèmica i vivencial de l'estudiantat:
 • Informar sobre els estudis que s'imparteixen en tots els centres universitaris
 • Facilitar un primer contacte amb les instal·lacions universitàries
 • Informar sobre els serveis i les prestacions que ofereix la UdL: aules d'informàtica, laboratoris, serveis de biblioteca, tutories individualitzades, carnet universitari, mobilitat i altres temes.
Destinataris: La JCO s'adreça als estudiants del darrer curs d'ensenyament secundari de Lleida i comarques i de la Franja de Ponent:
 • Alumnat de Batxillerat
 • Alumnat de CFGS
Sessió especial per al professorat de secundària: novetats a la UdL. Adreçada al professorat que acompanya l'estudiantat a la Jornada de Campus Oberts
(programa)
 
Lloc i programa d'activitats per als estudiants visitants:
 • Facultat de Lletres
 • Escola Politècnica Superior i tallers
 • Escola Politècnica Superior (Campus Igualada)
 • Facultat de Dret, Economia i Turisme
 • Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
 • Campus Ciències de la Salut (inclou la Facultat de Medicina i la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia)
 • Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Campus Igualada)
 • Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
 • Escola Universitària de Relacions Laborals
Data: Divendres,  febrer de 2022

Horari: De les 9.30 a les 13.30 hores

Activitats:

Presentació dels ensenyaments
Visita a les instal·lacions i serveis universitaris

Desenvolupament: visites guiades a tots els campus de la UdL i sessions informatives sobre els ensenyaments que s'imparteixen a cada centre.

Centres que es desplacin amb transport propi:

Les adreces dels diferents campus i centres de la UdL són:

Campus de Rectorat.- Facultat de Lletres Pl. Víctor Siurana, 1
Campus de l'ETSEA.- Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, Av. Alcalde Rovira Roure, 191
Campus de Ciències de la Salut.- Facultat de Medicina, C/ Montserrat Roig, 2 i Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, Av. Alcalde Rovira Roure, 44
Campus de Cappont.- Facultat de Dret, Economia i Turisme Av. Jaume II, 73; Escola Politècnica Superior, Av. Jaume II, 69; Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, Av. Estudi General, 4; la sessió de l'Escola Universitària de Relacions Laborals es farà en l'Aula 1.03 de l'Edifici Polivalent, Av. Jaume II, 71
Campus d'Igualada.- Av. Pla de la Massa, 8, 08700 Igualada, Barcelona
Campus de la Caparrella.- Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC), Partida de la Caparrella, s/n


Informació per a petits grups o visitants que no disposeu de transport propi:
En cas que els alumnes visitants no disposin de transport propi:

- Per traslladar-se al Campus de Ciències de la Salut (Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia) i de l’ETSEA (Agrònoms) es facilitarà un autobús urbà gratuït des de la Rambla d'Aragó (al davant de l’Edifici del Rectorat) a les 9 hores i una tornada des dels mateixos campus a les 13.30 hores quan hagin finalitzat les activitats.

- Per traslladar-se al Campus de la Caparrella (INEFC) s'haurà d'utilitzar l'autobús urbà L10. La sessió ja s'ha programat tenint en compte l'horari habitual de l'autobús urbà.
 
Podeu consultar més informació sobre transport a la ciutat de Lleida a la web dels autobusos urbans.Coneix la UdL

Localitzacions dels centres de la UdL

Enquesta de valoració (per emplenar els estudiants participants)

Enquesta de valoració (per emplenar el professorat que ha assistit a l'esmorzar informatiu)

Informació i Orientació Universitària
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588 - 973 003 589       
info@udl.cat