Què significa ser estudiant universitari avui dia?

Quines expectatives de futur tenim els universitaris ?

Estudiem el que volem o el que podem?

Repetiries carrera i universitat ?

Mostrar la teua realitat ajuda a conèixer i millorar la realitat de tots.

Ajuda'ns amb #ViaUni a conèixer com és la vida de l'estudiant universitari i a proposar vies de millora de les polítiques universitàries. Participa en l'enquesta fins al 9 de març i entraràs en el sorteig de 3 iPhone8.

 

Què és Via Universitària?

Via Universitària és un programa que té com a objectiu generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l’estudi de la població estudiantil universitària. A través d’una enquesta a tots els estudiants, el programa busca crear una base sòlida de coneixement que aporte informació rellevant sobre la vida universitària al territori de la Xarxa Vives d’Universitats. Aquest coneixement ha de servir per orientar les propostes de millora en les polítiques universitàries, i servir de guia per fonamentar les decisions i orientacions de les polítiques, tant de les universitats pròpies com dels decisors públics.

El programa respon a la necessitat de contribuir a l’elaboració d’estudis sistemàtics, basats en dades i amb perspectiva comparada sobre les condicions de vida dels estudiants, les seves formes d’estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seves expectatives, valors i creences en relació a l’educació superior.

   Darrera modificació: