Retransmissions en streaming

Emissions en directe d'activitats de la Universitat de Lleida

Dimarts 20 de desembre de 2022 / 09.00h

Sessió ordinària del Claustre de la Universitat de Lleida.

Ordre del dia:

 1. Constitució del Claustre.
 2. Constitució de la mesa del claustre.
 3. Proposta i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2021.
 4. Proposta i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària de 14 de juliol de 2022.
 5. Proposta i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària de 27 de setembre de 2022.
 6. Proposta i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària de 3 de novembre de 2022.
 7. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe anual de gestió del rector.
 8. Presentació de la Memòria de la Sindicatura de Greuges de la Universitat de Lleida.
 9. Ratificació dels representants claustrals de l’Estudiantat al Consell de Govern.
 10. Afers de tràmit.
 11. Torn obert de paraules.