Descarregar pdf

L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR. Com ens afecta


Les principals mesures que s'aplicaran al nou Espai Europeu són:
 
Titulacions universitàries fàcilment homologables a Europa. Es dividiran en dos cicles: graduat i postgraduat.

Sistema de transferència de crèdits per impulsar la mobilitat d'estudiants, professors i investigadors.

El centre és l'esforç de l'alumne més que la seva presència a classe. La formació contínua tindrà més importància.

Pautes d'avaluació de la qualitat per mitjà de metodologies comparables entre les universitats.

    . Titulacions
    . Crèdits ECTS
    . Competències

   Darrera modificació: