Dance & Movie: Música per a cor i orquestra inspirada en la dansa i el cinema

Carregant el reproductor...

UniCorn és un engrescador projecte musical de la Universitat de Lleida adreçat a qualsevol membre de la comunitat universitària (estudiants, antics estudiants, professorat i PAS) i als amics del cant coral en general. No és necessària experiència en el cant coral ni coneixements previs musicals; l'únic requisit indispensable és una bona disposició, capacitat per afinar i bona oïda.
 

www.udl.cat/ca/serveis/culturals/aulademusica/unicorn/