Desenvolupament de videojocs per a la prevenció del bullying

Carregant el reproductor...

Ensenyar a resoldre conflictes entre iguals de manera positiva entrenant les competències emocionals bàsiques. Aquest és l’objectiu de Happy 8-12, un videojoc que ajuda a prevenir l’assetjament escolar. El projecte, dirigit per la professora de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida (UdL) Gemma Filella, s’ha desenvolupat en el marc del grup de recerca interuniversitari en Orientació Psicopedagògica.

Consciència emocional, regulació de les emocions, autoestima i comunicació assertiva són les eines bàsiques que treballa el joc mitjançant 25 situacions fictícies de conflicte, 15 al pati de l’escola i 10 entre germans. Els nens i les nenes, d’entre 8 i 12 anys, han de pensar com actuarien davant de cada repte per poder passar de pantalla. Després a classe, l’estudiantat posa en comú el que ha après en el joc i reflexiona sobre les emocions amb els companys i el docent.

El videojoc desenvolupat per la Universitat de Lleida (UdL) per resoldre conflictes a l’aula i prevenir el bullying o assetjament entre iguals “és una eina útil per al professorat i molt motivadora per a l’alumnat de cara a reduir el nombre conflictes, disminuir l’ansietat i millorar el seu rendiment acadèmic”. Aquest és el resultat de l’avaluació de la prova pilot que s’ha fet en 11 instituts i 7 escoles de les comarques de Ponent. Hi han pres part 1.477 alumnes (574 de Primària i 903 de Secundària) i 59 professors.

Els resultats quantitatius indiquen que els programes milloren significativament les competències emocionals de l’alumnat, el clima de l’escola i el rendiment acadèmic, disminuint l’ansietat. Les mitjanes de les diferents dimensions augmenten significativament a nivell estadístic en el grup experimental després de la intervenció, cosa que no passa en el grup control. El 100% dels enquestats ha pres consciència de la importància de resoldre conflictes de manera assertiva, ha posat en pràctica estratègies de regulació emocional, i se sent satisfet amb el programa.

Desenvolupament de videojocs per a la prevenció del bullying