Experiències de l'estudiantat que cursa una titulació a la UdL

Coneix les experiències, reflexions i diferents vivències personals de l'estudiantat que cursa una titulació a la UdL

«Experiències UdL» és un projecte coordinat pel Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat. Té com a objectiu compartir les vivències personals de l'estudiantat que cursa una titulació a la Universitat de Lleida. Els vídeos han estat produïts i editats per alumnes del Grau en Comunicació Audiovisual i Periodisme.

També s'inclou en aquesta llista els vídeos produïts per la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia i la Facultat de Lletres.