Inauguració del curs acadèmic 2020/21 a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Carregant el reproductor...

La sala d'actes de l'ETSEA, al Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari de la Universitat de Lleida, va acollir l'acte d'inauguració del curs 2020/21 de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària.

La lliçó inaugural va anar a càrrec del director de l'Agència Estatal d'Investigació (AEI), Enrique Playán, qui va advocar per una millora del marc legal que intervé en la dotació de recursos per a la investigació a l'Estat espanyol, com ara la Llei general de subvencions i la Llei de contractes del sector públic, aspectes clau a millorar per agilitzar els ajuts a la recerca.

Durant l'acte, s'han lliurat els premis als millors treballs de final de grau en enginyeria agrària i agroalimentària i en enginyeria forestal que han recaigut, respectivament, en Felipe Martín Vallejo per Propuesta de ajardinamiento de un espacio verde de titularidad privada de 3 Ha situado en el término municipal de Almacellas (Lleida), i en David Sáez Ros per Tratamientos selvícolas en el monte de utilidad pública nº 66 de La Rioja en Ezcaray y compatibilidades con la Red Natura 2000. També s'ha retut homenatge als membres del personal d'administració i serveis i PDI que s'han jubilat el curs passat.

Més informació