Investigadors de la UdL dissenyen i construeixen una minisembradora multillavor

Redueix els requisits de potència de l'equip tractor i permet se acoblada, fent-la idònia per treballar camps de difícil mecanització, terrenys en pendent, amb irregularitats o finques on es vol evitar la compactació del sòl

El grup de recerca Sustainable Energy, Machinery and Buildings (SEMB) de la Universitat de Lleida ha dissenyat i construït una minisembradora multillavor de sembra directa a raig pensada per a parcel·les petites o amb limitacions de mecanització dedicades al cultiu de cereals, llegums i herbacis. Pot funcionar sobre rostolls, terreny cultivat o sense cultivar, i sobre camps amb residus de conreu o amb cultius de cobertura. La màquina, anomenada SUSEEDER, es presenta aquest dijous 26 d'octubre en una jornada de demostració a Talavera, a la Segarra.
 
Fabricada al taller mecànic de l'Escola Politècnica Superior, la minisembradora compta amb un nou tren de sembra que està el procés de protecció industrial del seu disseny. Aquest element i el baix pes de l'equip, d'uns 380 quilos, redueix els requeriments de potència de l'equip tractor. Es pot acoblar, fins i tot, a un quad. "Això la fa idònia per treballar en camps de difícil mecanització, en terrenys en pendent o amb irregularitats, o en finques on es vol evitar la compactació del sòl", explica el professor i investigador de l'EPS Joan Roca.

 

Més informació:

Premsa UdL / dimecres 25 d'octubre de 2023 
Investigadors de la UdL dissenyen i construeixen una minisembradora
El grup SEMB, per a parcel·les petites i per una agricultura més sostenible