Memòria del Curs Academic 2016/2017 a la Universitat de Lleida

Carregant el reproductor...

Durant el curs acadèmic 2016-17 la Universitat de Lleida ha continuat sent una eina de dinamització del territori, actuant com a motor de creixement econòmic i social del seu entorn més immediat a través de la formació, la recerca, la transferència i la prestació de serveis de valor afegit que responen a les especificitats, necessitats i demandes del territori.

 

DOCÈNCIA

la Universitat de Lleida ha aprovat el Programa per al Desenvolupament de la Docència en Línia 2017-2020 per augmentar la seua àrea d’influència acadèmica, millorar la internacionalització i incrementar el nombre d’estudiants matriculats.

Segons l’U-Ranking, elaborat per la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Estudis Econòmics, pel que fa a la docència, la Universitat de Lleida  és entre el tres primers nivells, compartint posició amb dues universitats més.

La UdL ha consolidat una oferta formativa amb  34 graus i 11 dobles graus,  38 màsters i 2 dobles màsters que comprenen diversos àmbits del coneixement  i de formació contínua.

L’oferta acadèmica ha suposat que durant el curs 2016-17 s’hi hagin matriculat més de 10.200 estudiants, prop de 500 en cursos de doctorat i gairebé 1.200 en màsters oficials.

 

RECERCA

La recerca és una de les tasques estratègiques de  la universitat. En la línia d’assolir els objectius del Pla de Recerca, són estratègiques les accions orientades a incrementar la participació en les convocatòries de la Unió Europea i millorar el posicionament respecte del programa Horitzó 2020, així com augmentar la connexió amb les empreses i la participació en projectes col·lectius.

La Universitat de Lleida ha aconseguit el segell d'excel·lència en recursos humans en l'àmbit de recerca de la Unió Europea pel seu pla per millorar la contractació, les condicions de treball i la carrera investigadora del personal docent i investigador, en el marc de l'estratègia europea Human Resources Strategy for Researchers La UdL referma així el seu compromís amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’aquest personal.

Durant el curs 2016-17 s’ha creat la Càtedra Obra Social “La Caixa” d’Estudis sobre les Desigualtats Socials. Aquesta càtedra pretén ser un fòrum d’anàlisi i debat sobre les desigualtats socials existents en la nostra societat.

 

INTERNACIONAL

Dins del Pla Operatiu d’Internacionalització, la Universitat de Lleida ha apostat per l’Amèrica Llatina, i concretament per Xile, amb l’objectiu de trobar línies de col·laboració en graus, màsters, doctorat, formació contínua, mobilitat i projectes de recerca i de transferència de coneixement.

La UdL considera aquest pla operatiu una estratègia clau per a la seua consolidació i projecció futura com a institució d’educació superior, que millorarà la seva visibilitat internacional.

En el marc del Programa de Mobilitat Internacional, l’Oficina de Relacions Internacionals ha continuat fomentant la mobilitat i, fruit d’aquesta tasca, 313 estudiants han pogut fer estades fora. Així mateix, 332 alumnes d’altres universitats han estudiat a la Universitat de Lleida.

En els programes de mobilitat també han participat 193 membres del PDI i el PAS.

 

OCUPABILITAT

 La quarta Fira de l’Ocupació UdLTreball ha registrat un important increment d’empreses: 84 en total, un 27% més que l’any anterior. També ha crescut la xifra d’estudiants inscrits en els tallers de formació:  420 , un 33% més que anterior al 2016.

Cal destacar també que la Universitat de Lleida  és la cinquena d'Espanya amb un percentatge més gran de titulats que troben feina, un 84,4%; segons dades del Ministeri recollides al darrer U-Ranking

 

CAMPUS IBERUS

El Campus Iberus ha posat en marxa l Pla d’Acció en Tecnologies de la Salut, que pretén impulsar la investigació biomèdica i la pràctica clínica i assistencial a la vall de l’Ebre mitjançant aliances entre universitats, centres de recerca, hospitals i empreses. Compta amb la col·laboració de Banco Santader

En el cas de la UdL, hi participa personal investigador de la facultat de Medicina i de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

 

GESTIÓ DE SERVEIS

La Universitat de Lleida aposta per la millora contínua en la gestió de les unitats organitzatives, tal com fixa el Pla Estratègic,  desplegant la gestió per processos  o duent a terme un procés d’avaluació, sigui interna o externa. Així:

  • El Servei d’Arxiu i Gestió de Documents manté la certificació UNE-ISO 30-301.
  • El Servei d’Edicions i Publicacions ha obtingut el segell de compromís cap a la excel·lència europea de la European Foundation for Quality Management

 

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

El nou president del Consell Social, Delfí Robinat i Català, va prendre possessió del càrrec el passat febrer, en substitució de Ramón Roca i Enrich, que l’ocupava des de l’any 2008. L’acte el va presidir el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.

També s’ha produït el relleu a la sindicatura de Greuges. El Claustre de la UdL va aprovar el nomenament de Joan Betriu Monclús en substitució  de Javier Aquilué Ortiz.

En l’àmbit de la representació, han tingut lloc les eleccions de representants de l’estudiantat al Claustre, les juntes de facultat i escola, els consells de departament, d’acord amb el que preveuen la Normativa electoral i els Estatuts de la Universitat.

Durant el curs acadèmic 2016-17 van ser investits doctors honoris causa:

  • El pedagog Francesco Tonucci;
  • La catedràtica d’ètica Adela Cortina;
  • El cantautor Joan Manuel Serrat; i
  • El científic i professor de Ciència del Sòl, Rattan Lal.

 

RELACIÓ AMB EL TERRITORI

La Universitat de Lleida col·labora amb les principals institucions públiques i privades del territori per determinar espais de cooperació i línies de treball compartides, posant en contacte productors, agents i consumidors per optimitzar els recursos disponibles.

Així mateix, participa en el desenvolupament cultural de la societat a través de diversos canals i formes.  Cal destacar la producció i transmissió de cultura a través de les activitats culturals organitzades durant tot el curs acadèmic, amb la promoció directa de manifestacions culturals i la generació d’espais de consum de cultura oberts a la societat, a més de l’activitat cultural generada pels àmbits de docència i de recerca.

La UdL en xifres