Pràctiques Acadèmiques Externes

Les Pràctiques Acadèmiques Externes resulten una destacada oportunitat per establir relacions entre el món empresarial i la Universitat. La incorporació d'estudiants en pràctiques, la relació amb els Centres i el seu professorat, esdevenen una bona ocasió per recollir innovacions, intercanviar coneixements i compartir les experiències d’ambdues parts. Les pràctiques acadèmiques externes (PAE) són una activitat docent regulada i oficial que té com a funció fonamental contribuir a la formació integral de l’estudiant. Es realitzen en empreses, institucions, entitats i fins i tot en serveis universitaris. L’objectiu és permetre a l’estudiant: - aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, - afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals, i facilitar la seua incorporació al món laboral. Per a l'entitat acollidora participar en el procés de les Pràctiques Acadèmiques Externes és una oportunitat per establir relacions directes amb el món universitari, recollir propostes i aportacions innovadores de l’estudiantat, i col·laborar en la formació teòrica i pràctica de l’estudiantat, que en ocasions fins i tot pot conduir a una futura relació laboral. Oficina de Gestió de Pràctiques Externes gestiopractiquesudl@udl.cat Tel. +34 973 70 23 66 Edifici del Rectorat - despatx 3.75 Pl. Víctor Siurana, 1 E-25003 Lleida

Carregant el reproductor...