Tecnologia per crear edificis energèticament autosuficients

Amb Daniel Chemisana, professor de Física a l’Escola Politècnica Superior de la UdL i director del Grup d’Investigació de Sistemes Dinàmics Aplicats a l’Energia Solar

CÀPSULES DE CIÈNCIA / CANAL33 / 25/11/2016

La directriu europea Energy Performance of Buildings estableix que al 2020 tots els edificis de nova construcció hauran de ser de consum pràcticament nul i l’energia que necessitin haurà de procedir de fonts renovables i ser produïda in situ. Això significa que els edificis integraran sistemes de generació renovable i hauran de cumplir una sèrie de característiques arquitectòniques per a ser el màxim d’eficients possible. De tots els sistemes renovables, les tecnologies solars són les que poden oferir una millor solució a aquest repte de futur.

Daniel Chemisana, professor de Física a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i director del Grup d’Investigació de Sistemes Dinàmics Aplicats a l’Energia Solar.

Carregant el reproductor...