UdL treball 2018 / Fira de l'Ocupacio de la Universitat de Lleida

Carregant el reproductor...

Un total de 136 ofertes de llocs de treball per a graduats i estudiants de la Universitat de Lleida és el que duen avui més d'una trentena de les 82 empreses que participen a la V la Fira UdL Treball. Les que ofereixen més feina són el Centre de formació integral Ilerna i l'Autoescola Hoy-Voy, amb 25 i 21 llocs respectivament, seguida d'Òptima Business Consulting (Fruits de Ponent, Unipreus, Brausa, Indulleida, Grup Cafés Batalla), amb 8, i Surf Engineering SL, amb 4.

Els perfils més buscats continuen essent els enginyers, sobretot els informàtics, i les persones que han cursat la doble titulació d'Informàtica i Administració d'Empreses. També s'ofereixen llocs de treball per a fer de professors de diferents disciplines, i perfils més transversals com ara comercials, consultors, administratius etc. En la major part de llocs de treball es valora la coneixença de llengües estrangeres.

Galeria fotogràfica