X Jornada de Doctorat de la Universitat de Lleida

X Jornada de Doctorat de la Universitat de Lleida, amb dues conferències i dues sessions de diversos workshops.

Els estudis de Doctorat són un pilar fonamental en una societat basada en el coneixement, i els investigadors en formació són actors fonamentals en el progrés del coneixement científic. L’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida organitza aquesta Jornada per a fomentar l’avenç científic, tecnològic, social, artístic i cultural de la nostra societat.

Els objectius són, d’una banda, incrementar les competències transversals en recerca, innovació i divulgació dels investigadors en formació de tots els Programes de Doctorat de la UdL; d’altra banda, impulsar la influència i el coneixement mutu entre la comunitat acadèmica i científica de la UdL. I finalment, desenvolupar una activitat formativa que permeti el progrés de la recerca del personal investigador en formació.