Reglaments de Centres

 Descarregar pdf


fletxa-gris Reglament Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroforestal 

(Aprovat per l'acord 132/2022 del Consell de Govern de 21-6-2022)

Nova denominació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (DOG 8804 de 30.11.2022)

Reglament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

(Modif. Acord 276/2023 del Consell de Govern de 24.10.2023)

fletxa-grisReglament Escola Politècnica Superior

(Aprovat pel Consell de Govern Prov. de 04.11.2003 i 2.12.2003, Modificat pel Consell de Govern en la sessió de 27.03.2007, modificat en la sessió de 29.10.2009, modificat en la sessió de 30.09.2010, modificat en la sessió de 20.07.2016, modificat per l'acord 237/2018 del Consell de Govern de 30.10.2018, modificat per l'acord 183/2023 del Consell de Govern de 29.06.2023 i modificat per l'acord 277/2023 del Consell de Govern de 24.10.2023)

fletxa-grisReglament Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

( Aprovat per l'Acord 229/2022 del Consell de Govern en la sessió de 21.07.2022 i modificat per l'acord 230/2023 del Consell de Govern de 20.7.2023)

Reglament Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

(Aprovat pe l'acord 207/2020 del Consell de Govern de 28-10-2020 i modificat per l'acord 21/2023 del Consell de Govern de 28.02.2023)

 Reglament Facultat de Dret, Economia i Turisme

(Aprovat per l'acord 133/2022 del Consell de Govern en la sessió de 21-06-2022 i modificat per l'acord 231/2023 del Consell de Govern de 20.7.2023)

fletxa-grisReglament Facultat de Lletres

(Aprovat per l'acord 87/2024 del Consell de Govern en la sessió de 23-04-2024)

fletxa-grisReglament Facultat de Medicina

(Aprovat pel Consell de Govern Prov. de 4-11-2033 i 2-12-2003, Modificat per l'acord 249/2009 Consell de Govern en la sessió de 29.10.2009 i modificat per l'acord 355/2022 del Consell de Govern de 14-12-2022)

 enrera pujar

   Darrera modificació: