Normativa acadèmica

 Descarregar pdf

 

 

Permanència

  • Normativa de Permanència Estudis de Grau i Màster
    (Aprovada per l'acord núm. 321/2016 del Consell de Govern de 12-12-2016 i acord 9/2017 del Consell Social de 20.01.2017, modificada per l'acord 98/2017 del Consell de Govern de 25.04.2017 i acord 43/2017 del Consell Social de 5.05.2017, modificada per l'acord 315/2018 del Consell de Govern de 18.12.2018 i acord 115/2018 del Consell Social de 20.12.2018 i modificada per l'acord 186 del Consell de Govern de 29.6.2023 i de l'acord 70/2023 del Consell Social de 27.7.2023)
 


Graus

 

 

 
 
Màsters
 
(EN) Academic Regulations for Official University Master's Degree Studies University of Lleida. (2023-2024 Academic Year)

 

 

Normativa de l'Avaluació i la Qualificació dels aprenentages en els Graus i Màster.
(Aprovada pe l'acord 33/2020 del Consell de Govern de 18.2.2020 i modificada per l'acord 235/2022 del Consell de Govern de 21.07.2022, modificada per l'acord 36/2023 del Consell de Govern de 28.2.2023, modificada per l'acord 187/2023 del Consell de Govern de 29.06.2023, modificada per l'acord 357/2023 del Consell de Govern de 12.12.2023)

 

(ES) Normativa de Evaluación y Calificación de la Docencia en los Grados y Másteres de la UdL.

(EN) Regulations for the assessment and grading of student learning on bachelor's and master's degrees.

 

 

Formació Contínua

Normativa de Formació Contínua
(Aprovada per l'acord núm. 38/2015 del Consell de Govern de 6 de març, modificada per l'acord núm. 232/2015 del Consell de Govern de 27 d'octubre, modificada per l'acord núm. 106/2016 del Consell de Govern de 27 d'abril i modificada per l'acord núm. 73/2017 del Consell de Govern de 25 d'abril)

(ES) Normativa de Formación Continua

 


 

Normativa de matrícula de formació contínua. Curs 2023-2024
(Aprovada per l'acord 198/2023 del Consell de Govern en la sessió de 29 de juny de 2023)

(ES) Normativa de matrícula de formación continua. Curso 2023-2024.

 

  •  

     

   Darrera modificació: