Normativa acadèmica

 Descarregar pdf

 

 

Permanència

  • Normativa de Permanència Estudis de Grau i Màster
    (Aprovada per l'acord núm. 321/2016 del Consell de Govern de 12-12-2016 i acord 9/2017 del Consell Social de 20.01.2017, modificada per l'acord 98/2017 del Consell de Govern de 25.04.2017 i acord 43/2017 del Consell Social de 5.05.2017, modificada per l'acord 315/2018 del Consell de Govern de 18.12.2018 i acord 115/2018 del Consell Social de 20.12.2018 i modificada per l'acord 186 del Consell de Govern de 29.6.2023, de l'acord 70/2023 del Consell Social de 27.7.2023 i modificada per l'acord 81/2024 del Consell de Govern de 23.4.2024)
 


Graus

 
 
Màsters
 
(Aprovada per l'acord 166/2024 del Consell de Govern de 20.06.2024)
 
 

Normativa de l'Avaluació i la Qualificació dels aprenentages en els Graus i Màster.
(Aprovada pe l'acord 33/2020 del Consell de Govern de 18.2.2020 i modificada per l'acord 235/2022 del Consell de Govern de 21.07.2022, modificada per l'acord 36/2023 del Consell de Govern de 28.2.2023, modificada per l'acord 187/2023 del Consell de Govern de 29.06.2023, modificada per l'acord 357/2023 del Consell de Govern de 12.12.2023)

 (ES) Normativa de Evaluación y Calificación de la Docencia en los Grados y Másteres de la UdL.

(EN) Regulations for the assessment and grading of student learning on bachelor's and master's degrees.

 

 

Doctorat

 
 

(EN) Regulations for Students' International Academic Mobility at the University of Lleida.

 

Formació Contínua

Normativa de Formació Contínua
(Aprovada per l'acord núm. 38/2015 del Consell de Govern de 6 de març, modificada per l'acord núm. 232/2015 del Consell de Govern de 27 d'octubre, modificada per l'acord núm. 106/2016 del Consell de Govern de 27 d'abril i modificada per l'acord núm. 73/2017 del Consell de Govern de 25 d'abril)

(ES) Normativa de Formación Continua


 

Normativa de matrícula de formació contínua. Curs 2023-2024
(Aprovada per l'acord 198/2023 del Consell de Govern en la sessió de 29 de juny de 2023)

(ES) Normativa de matrícula de formación continua. Curso 2023-2024.

Llengües

 

 

 

   Darrera modificació: