Normativa acadèmica

 Descarregar pdf

 

 

Permanència

  • Normativa de Permanència Estudis de Grau i Màster
    (Aprovada per l'acord núm. 321/2016 del Consell de Govern de 12-12-2016 i acord 9/2017 del Consell Social de 20.01.2017, modificada per l'acord 98/2017 del Consell de Govern de 25.04.2017 i acord 43/2017 del Consell Social de 5.05.2017, modificada per l'acord 315/2018 del Consell de Govern de 18.12.2018 i acord 115/2018 del Consell Social de 20.12.2018)


Graus

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Màsters 

 

 

 Doctorat

Formació Contínua

Normativa de Formació Contínua
(Aprovada per l'acord núm. 38/2015 del Consell de Govern de 6 de març, modificada per l'acord núm. 232/2015 del Consell de Govern de 27 d'octubre, modificada per l'acord núm. 106/2016 del Consell de Govern de 27 d'abril i modificada per l'acord núm. 73/2017 del Consell de Govern de 25 d'abril)

(ES) Normativa de Formación Continua

 

Normativa de matrícula de formació contínua. Curs 2021-2022.
(Aprovada per l'acord 134/2021 del Consell de Govern en la sessió de 22 de juny de 2021)

(ES) Normativa de matrícula de formación continua. Curso 2021-2022.

Reglament d'especificació de la normativa de despeses indirectes per a activitats amb agents externs per a les activitats de formació contínua de la UdL.
(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 27 de gener de 2011)

Normativa de Matrícula del Primer Cicle del Programa Sènior de la Universitat de Lleida. Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia. Curs 2021-2022.
(Aprovada per l'acord 177/2021 del Consell de Govern en la sessió de 22 de juliol de 2021.)

Normativa de Matrícula del Segon Cicle del Programa Sènior de la Universitat de Lleida. Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia. Curs 2021-2022.
(Aprovada per l'acord 177/2021 del Consell de Govern en la sessió de 22 de juliol de 2021.)

Llengües

 

 

   Darrera modificació: