Presentació

Universitat de Lleida

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització.

Actualment, la Universitat de Lleida ocupa el lloc 16 del món pel que fa a la qualitat de la docència, segons el rànquing Times Higher Education’s Impact 2023

Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus, que comparteix amb les universitats de Saragossa, la Rioja i Pública de Navarra, té com a missió la generació, disseminació i aplicació del coneixement.

Arran de la vinculació amb el seu entorn productiu territorial, la UdL gaudeix d’un posicionament rellevant pel que fa als estudis agronòmics i forestals, però també en els estudis de la resta d’àmbits del coneixement. Això permet oferir activitats de formació adreçades a pregraduats, postgraduats i professionals que vulguin adquirir, perfeccionar o reciclar la seua capacitació en les cinc branques del coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura. Aquestes activitats d’ensenyament-aprenentatge es duen a terme en format presencial, semipresencial i virtual, mitjançant els moderns, funcionals i ben equipats espais dels campus universitaris del campus virtual SAKAI. El Servei de Biblioteca i Documentació, acreditat amb el certificat de qualitat de serveis bibliotecaris de l’ANECA, i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) posen a disposició de la comunitat universitària un extens catàleg de dossiers, revistes i recursos com a complement de suport a l’ensenyament, la docència i la recerca. 

La UdL es caracteritza per una oferta formativa innovadora centrada en l’assoliment dels objectius de l’espai europeu d’educació superior (EEES). Una formació propera i una universitat de dimensions humanes permeten a l’alumnat ser un dels principals protagonistes, amb un extens programa de beques i ajuts propis que la UdL destina al seu estudiantat. Les titulacions de la UdL, avalades per la qualitat del sistema universitari català, permeten adquirir una formació avançada de caràcter especialitzat i/o multidisciplinari basada en continguts de qualitat elaborats per experts en les matèries i permanentment actualitzada.

La UdL contribueix a la difusió, la qualitat i la diversificació de l’oferta cultural en el territori, amb la generació d’activitats amb un alt valor, algunes d’elles adreçades especialment a l’estudiantat.

La Universitat de Lleida ocupa el lloc 16 del món pel que fa a la qualitat de la docència, segons el rànquing Times Higher Education’s Impact 2023

També cal destacar el moviment associatiu cada cop més important que engloba el Consell de l’Estudiantat i les associacions universitàries culturals, artístiques, d’oci i esportives. El Consell de l’Estudiantat és el màxim òrgan de representació de l’estudiantat de la UdL i està concebut com un lloc de trobada per poder debatre, discutir i plantejar propostes i acords de millora i resoldre problemes relacionats amb l’estudiantat. La UdL és una de les universitats amb major representació de l’estudiantat en els òrgans de govern.

Destaca, així mateix, l’existència de grups de recerca dels diferents àmbits amb reconeixement en l’àmbit internacional. L’Anella de Recerca UdL pretén impulsar la visibilitat de la recerca i la transferència de coneixement que està portant a terme el personal docent i investigador de la Universitat de Lleida, així com millorar els mecanismes de suport al desenvolupament de l’activitat investigadora. L’Anella agrupa els diferents instituts de recerca de la UdL i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, peça fonamental en l’estructuració de la capitalitat agroalimentària de Lleida a l’Euroregió.
 
Carregant el reproductor...
Carregant el reproductor...
 
Carregant el reproductor...