Spanish Universities for EU Projects

Pràctiques Erasmus sense reconeixement de crèdits

 Descarregar pdf

Descripció

El consorci Erasmus+ Spanish Universities for EU Projects, integrat per Campus Iberus i 13 universitats públiques de l'estat espanyol, ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques Erasmus sense reconeixement de crèdits (pràctiques extracurriculars i per a recent titulats) als estudiants de grau, màster i doctorat de les universitats del consorci.

L'objectiu d'aquestes pràctiques Erasmus és el desenvolupament professional en l'àmbit de projectes europeus. Les tasques a desenvolupar pels estudiants en pràctiques estaran relacionades amb la redacció i presentació de propostes de projectes europeus, la gestió i implementació de projectes aprovats i altres tasques relacionades amb projectes segons cada organització d'acollida.

 

Més informació

Les dates clau d'aquesta convocatòria són:

  • Inscripcions: Del 8 d'octubre al 2 de novembre de 2018
  • Cerca d'empreses: Del 12 de novembre al 7 de desembre de 2018
  • Període de pràctiques: Del 14 de gener al 31 de desembre de 2019

La durada mínima de les pràctiques és de 2 mesos.

Aquest programa es gestiona directament des de Campus Iberus. Els estudiants interessats han de registrar-se a la plataforma del programa i, un cop comprovat que compleixen els requisits de la convocatòria, podran accedir a la llista d'institucions d'acollida.

Al lloc web del programa hi trobareu tota la informació de la convocatòria.

   Darrera modificació: