Tarifes per a la gestió i ús dels espais

 Descarregar pdf
La Universitat de Lleida ha mostrat la seva vocació d'obrir-se a la societat, per tant, posa a disposició de tothom que ho sol·liciti l'ús d'alguns espais del campus universitari. Els tipus d'activitat que s'hi poden desenvolupar i les condicions d'ús són les que estableix el Reglament per a la gestió dels espais aprovat pel Consell de Govern.

El Reglament d’espais estableix que:

  • La tarifa normal és la que es repercuteix als usuaris externs que realitzin qualsevol tipus d'activitat dins de l'horari d'obertura oficial de la UdL.
  • La tarifa bonificada és la que es repercuteix als usuaris interns que realitzin activitats no acadèmiques dins de l'horari d'obertura oficial de la UdL.
  • La tarifa extraordinària és la que es repercutirà als usuaris interns i externs que realitzin qualsevol tipus d’activitat fora de l’horari d’obertura oficial. També es tindrà en compte aquesta tarifa quan l'execució d'una activitat generi despeses extraordinàries com ara climatització, neteja o personal dedicat.

D'acord amb l'article 6.5 del Reglament per a la gestió dels espais, s'estableixen les següents tarifes per l'ús dels espais de la Universitat de Lleida. Aquests preus NO inclouen l'IVA corresponent.

TARIFES PER A LA GESTIÓ I ÚS D'ESPAIS ANY 2024

   Darrera modificació: