Jaume Puy i Llorens

 Descarregar pdf
Jaume Puy i Llorens
Jaume Puy i Llorens

Jaume Puy i Llorens és Doctor en Química per la UB des del 1985. A finals de 1986 s’incorporà al Departament de Química, a l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA; en aquell moment, part de la UPC, i des de 1991 centre integrat a la Universitat de Lleida). Des de 2002 és Catedràtic d’Universitat.

Ha participat en la docència d’assignatures de Química, Química Física, Química Analítica i Química Ambiental dels diferents cicles de les titulacions impartides a l'ETSEA, i ha estat coordinador de diferents programes de doctorat.

Pel que fa a  recerca bàsica, ha treballat en problemes de Química Ambiental. Les seves contribucions més rellevants se centren en el desenvolupament de tècniques electroquímiques o captadors passius com mètodes analítics per a la mesura de la disponibilitat de cations metàl·lics, anions, nanomaterials i contaminants orgànics en medis naturals i en l’elaboració d'un marc teòric per a la comprensió dels processos de nutrició o toxicitat. Ha participat en 12 projectes estatals i 5 de la Unió Europea.

Quant a la recerca més aplicada, l’ha desenvolupat en relació a l’entorn agroalimentari. Les seves principals contribucions se centren en la implantació de xarxes d’equips d’espectroscòpia NIR i de tècniques d’anàlisi multivariant per a l'anàlisi ràpida de la qualitat de productes agroalimentaris. En aquest àmbit, ha estat responsable de diferents contractes amb empreses, projectes del CDTI i d'un projecte de desenvolupament industrial PETRI.

Aquestes activitats les ha dut a terme en el marc del Grup de Fisicoquímica Ambiental de la UdL, reconegut com a grup consolidat des del 1995, i del qual n’ha estat el coordinador.

Ha publicat més de 130 articles i té 6 sexennis de recerca avaluats positivament.

Col·labora amb diverses agències nacionals i internacionals d’avaluació, amb comitès editorials de diferents revistes, comitès assessors i xarxes de recerca, i ha organitzat diversos congressos, entre els quals destaca l’IAP2016, organitzat a Lleida, que va comptar amb 225 assistents provinents d’arreu del món.

Finalment, com a responsable del Servei d'Anàlisi Elemental de la Universitat de Lleida des de 2006, ha contribuït a donar servei a grups de recerca i empreses de l'entorn.

Pel que fa a gestió, ha estat sotsdirector de l’ETSEA (89-91 i 94-96), secretari (93-94) i director (2004-2010) del Departament de Química, i vicerector de Recerca de la Universitat de Lleida (2011-2019). Des del 22 de maig de 2019 és rector de la Universitat de Lleida.

Jaume Puy i Llorens
Rector de la Universitat de Lleida

   Darrera modificació: