Boletín Oficial del Estado

 Descarregar pdf

El Butlletí Oficial de l'Estat és un organisme públic, adscrit al Ministeri de la Presidència, encarregat de la impressió, distribució i venda del Diari Oficial, del Butlletí Oficial del Registre Mercantil, de la publicació de repertoris, compilacions de textes jurídics i de l'execució dels treballs d'impremta de caràcter oficial sol·licitats per Ministeris, organismes i altres entitats públiques.

   Darrera modificació: