Secretaria General

 Descarregar pdf
DolorsToldraRoca
Dolors Toldrà Roca

Dolors Toldrà Roca
Secretària General
Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
sg.secretaria@udl.cat
+34 973 70 20 24
+34 973 70 20 11

Òscar Martínez Pelegrí
Adjunt a la Secretaria General
Assessoria Jurídica UdL
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
oscar.martinez@udl.cat
+34 973 70 21 97

Competències (art. 67 dels Estatuts)

El secretari o secretària general actua com a secretari o secretària del Claustre, del Consell de Govern. És la persona fedatària de llurs acords, aixeca acta de totes les reunions d'aquests òrgans i exerceix les responsabilitat de custòdia documental, registre i arxivament.

Com a màxim responsable de la Secretaria General ha de:

  • Garantir la publicitat dels acords de la Universitat
  • Dirigir i organitzar el Registre de la Universitat
  • Dirigir i custodiar l'Arxiu General de la Universitat
  • Dirigir i coordinar els serveis jurídics de la Universitat

 

Biografia

Dolors Toldrà Roca és professora Titular de Dret Civil de la Universitat de Lleida a la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

Ha participat en la docència d'assignatures de Persona, Família, Obligacions i Contractes, Drets Reals i Dret de Successions en el Grau de Dret i en el doble Grau de Dret i Administració i Direcció d'Empresa, en cursos de Doctorat i Màsters en la Universitat de Lleida i en la Universitat de Barcelona.

Ha format part de diferents projectes de innovació docent i de recerca. Des del 2014 participa amb projectes nacionals juntament amb la Universitat de Saragossa, Campus Iberus, sobre la protecció personal i patrimonial de les persones més vulnerables.

En els darrers anys la seva recerca gira al voltant del Dret de Família i Dret de la Persona, Institucions de protecció, vulnerabilitat  de la infància, estudis de gènere i violència de gènere. És membre de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT) i Consellera Europea del Consell Independent de Protecció de la Infància.

Pel que fa a la gestió, ha estat secretària acadèmica de la Facultat de Dret, Cap de Formació del Professorat Universitari de l'Institut de Ciències de l'Educació-Centre de Formació Contínua, directora del Departament de Dret Privat. Ha col·laborat amb el Departament de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i amb la Paeria com a membre de la Comissió Tècnica en la elaboració del Protocol d'Atenció a les Dones en situació de violència masclista.

Currículum

 

   Darrera modificació: