Comissions delegades del Consell de Govern

 Descarregar pdf


1. Comissio Permanent
2. Comissió de Recerca
3. Comissió del PAS
4. Comissió Econòmica
5. Comissió d'Ordenació Acadèmica
6. Comissió d'Afers Estudiantils


Comissió Permanent (art. 12 del Reglament del Consell de Govern)

President/a:
Jaume Puy Llorens, Rector
Secretari/a: Secretària General
Dolors Toldrà Roca
El/la Gerent
Ramon Saladrigues Solé
Membre designat pel Rector
Ferran Badia Pascual, Vicerector de Política Institucionals i Planificació Estratègica
1 representant dels degans/es directors/es de centre
Jordi Graell Sarlé
1 representant dels directors/es de Departament
Elisa Cabiscol Català
1 representant del personal acadèmic claustral
M. Àngels Balsells Bailón
3 representants de l’estudiantat
Xavier Pinent Sans
Carlos Sánchez Borrell
Maria Navarro Pérez
1 representant del PTGAS
Montserrat Comella Roigé
1 representant del Consell Social
Vacant

Comissió de Recerca (art. 103 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Vicerector/a de Recerca
Natàlia Alonso Martínez
Fins a 9 membres del Personal Acadèmic doctorat dels diferents centres de la UdL
Carme Piñol Felis, Fac. de Medicina
David Aguilar Camaño, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
César Cierco Seira, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Daniel Villalba Mata, ETSEAFIV
Jaume Giné Mesa, EPS
Antonio Javier Ramos Girona, ETSEAFIV
Yolanda Montegut Salla, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Judith Roca Llobet, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
M. Àngels Balsells Bailón, Directora de l'Escola de Doctorat
1 representant de l’estudiantat de doctorat
Roger Palacín Chauri
1 representant del PTGAS
Carles Puig-gros Guitart

Comissió de PTGAS (art. 156 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Secretària General
Dolors Toldrà Roca
El/la Gerent
Ramon Saladrigues Solé
1 Degà/na o Director/a de centre
Judith Roca Llobet
1 Director/a de Departament
Antonio M. Jové Montañola
4 representants del PTGAS
Mònica Giron Farré (PTGAS funcionari)
Teresa Parache Maurin (PTGAS funcionari)
Caterina Ticó Campillos (PTGAS Laboral)
Montserrat Comella Roigé (PTGAS laboral)
1 representant de l’estudiantat
Josep Balcells Bori

Comissió Econòmica (art. 175 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Rector
Jaume Puy Llorens
El/la Gerent
Ramon Saladrigues Solé
2 Degans/es o Director/es de centre
Anna Casanovas Llorens
Magdalena Valls Marsal
2 Directors/es de Departament
Gabriel Pérez Luque
M. Ángels Llanés Baró
1 membre electe del personal acadèmic
Yolanda Montegut Salla
2 representants de l’estudiantat
Isaac Torres Espuña
Xavier Pinent Sans
1 representant del PTGAS
Carles Puig-gros Guitart


Comissió d’Ordenació Acadèmica (art. 10 del Reglament del Consell de Govern, Reglament COA Acord 227/2022 Coonsell Govern 21.7.2022)

President/a: Vicerector/a responsable de Docència
Francisca Santiveri Morata, Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Vicerector/a responsable de Qualitat:
Francisca Santiveri Morata, Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Vicerector/a responsable de l'Estudiantat:
Montserrat Rué Monné, Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat
Representants del personal acadèmic (Degans i directors de centres propis que siguin membres Nats del C. de Govern):
David Aguilar Camaño, Degà de la Fac. d'Educació, Psicologia, Treball Social
Eudard M. Cristóbal Fransi, Degà de la Fac. Dret, Economia i Turisme
Jordi Graell Sarlé, Directors de l'ETSEA
Judtih Roca Llobet, Degana de la Fac. d' Infermeria i Fisioteràpia
Anna Casanovas Llorens, Degana de la Fac. de Medicina
Magdalena Valls Marsal, Directora de l'Escola Politècnica Superior
M. Isabel Santaulària Capdevila, Degana de la Fac. de Lletres
Representants de l’estudiantat (tants representants com representants del PDI)
Carlos Sánchez Borrell, Fac. de Medicina
Maria Navarro Pérez, Escola Politècnica Superior
Josep Balcells Bori, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Montalegre Mullet Badia, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Daniel Ariza Utrilla, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
Blanca Ibarz Ribalta, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Isaac Torres Espuña, Escola Politècnica Superior
Xavier Pinent Sans, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Secretari/a:
El/la Responsable dels programes de verificació i modificació de titulacions
Eva Serra Baltà


 

Comissió d’Afers Estudiantils (art. 10 del Reglament del Consell de Govern)

President/a: Vicerector/a d'Estudiants i Ocupabilitat
Montserrat Rué Monné
Secretari/a: Vicerector/a de Cultura i Extensió Universitària
Joan Busqueta Riu
Representants del personal acadèmic
José Narciso Pastor Sáenz, Vicerector d'Infraestructures
Teresa Botigué Satorra, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Yolanda Montegut Salla, Departament d'Economia i Empresa
Jorge Lampurlanés Castel, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Representants de l’estudiantat :
Xavier Pinent Sans
Montalegre Mullet Badia
Isaac Torres Espuña
Representant del PTGAS
Mònica Giron Farré

 

 

print enrera pujar

   Darrera modificació: