Comissions delegades del Consell de Govern

 Descarregar pdf


1. Comissio Permanent
2. Comissió de Recerca
3. Comissió del PAS
4. Comissió Econòmica
5. Comissió d'Ordenació Acadèmica
6. Comissió d'Afers Estudiantils


Comissió Permanent (art. 12 del Reglament del Consell de Govern)

President/a:
Sr. Jaume Puy Llorens, Rector
Secretari/a: Secretària General
Sra. Dolors Toldrà Roca
El/la Gerent
Sr. Ramon Saladrigues Solé
Membre designat pel Rector
Sr. Ferran Badia Pascual, Vicerector de Política Institucionals i Planificació Estratègica
1 representant dels degans/es directors/es de centre
Sr. Jordi Graell Sarlé
1 representant dels directors/es de Departament
Sr. Ramon Canela Garayoa
1 representant del personal acadèmic claustral
Sra. M. Àngels Balsells Bailón
3 representants de l’estudiantat
Sr. Eloy Gonzàlez Carreres
Sra. Mar Moliné Melgosa
Vacant
1 representant del PAS
Sra. Montserrat Comella Roigé
1 representant del Consell Social
Sra. Rosa Eritja Casadellà

Comissió de Recerca (art. 103 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Vicerector/a de Recerca i Transferència
Sra. Olga Martín Belloso
Fins a 9 membres del Personal Acadèmic doctorat dels diferents centres de la UdL
Sra. M. Angelés Calero Fernández, Fac. de Lletres
Sra. M. Pau Cornadó Teixidó, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Isaac A. García Rodríguez, EPS
Sra. Olga Tarabal Mostazo, ETSEA
Sr. Jaume Giné Mesa, EPS
Sr. Antonio Javier Ramos Girona, ETSEA
Sra. Yolanda Montegut Salla, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. Judith Roca Llobet, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. M. Àngels Balsells Bailón, Directora de l'Escola de Doctorat
1 representant de l’estudiantat de doctorat
Vacant
1 representant del PAS
Sr. Antonio González Aceituna

Comissió de PAS (art. 156 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Secretària General
Sra. Dolors Toldrà Roca
El/la Gerent
Sr. Ramon Saladrigues Solé
1 Degà/na o Director/a de centre
Sra. Judith Roca Llobet
1 Director/a de Departament
Sra. Teresa Capell Capell
4 representants del PAS
Sra. Mònica Giron Farré (PAS funcionari)
Sra. Teresa Parache Maurin (PAS funcionari)
Sr. Ricard Vicente Martínez (PAS Laboral)
Sra. Montserrat Comella Roigé (PAS laboral)
1 representant de l’estudiantat
Sr. Roger Joan Palacín Chauri

Comissió Econòmica (art. 175 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Rector
Sr. Jaume Puy Llorens
El/la Gerent
Sr. Ramon Saladrigues Solé
2 Degans/es o Director/es de centre
Sra. Anna Casanovas Llorens
Sra. Magdalena Valls Marsal
2 Directors/es de Departament
Sra. M. Ángels Cabasés Piqué
Sr. Moisés Selfa Sastre
1 membre electe del personal acadèmic
Sra. Yolanda Montegut Salla
2 representants de l’estudiantat
Sr. Pablo Alás Tomás
Sr. Xavier Pinent Sans
1 representant del PAS
Sr. Ricard Vicente Martínez


Comissió d’Ordenació Acadèmica (art. 10 del Reglament del Consell de Govern)

President/a: Vicerector/a d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Sra. Francisca Santiveri Morata
Vocal:
Sra. Montserrat Rué Monné, Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat
8 representants del personal acadèmic dels diferents centres de la UdL:
Sra. M. Pau Cornadó Teixidó, Fac. d'Educació, Psicologia, Treball Social
Sr. Eudard M. Cristóbal Fransi, Fac. Dret, Economia i Turisme
Sr. Jordi Graell Sarlé, ETSEA
Sra. Judtih Roca Llobet, Fac. d' Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Anna Casanovas Llorens, Fac. de Medicina
Sra. Magdalena Valls Marsal, E. Politècnica Superior
Sra. M. Carme Figuerola Cabrol, Fac. de Lletres
Sra. M. Àngels Balsells Bailón, Directora de l'Escola de Doctorat
8 representants de l’estudiantat dels diferents centres de la UdL
Sr. Xavier Ramon Molins, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Mar Moliné Melgosa, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Pablo Alás Tomás, Escola Politècnica Superior
Sr. Eloy González Carreres, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Anna Sangrà Pérez, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Xavier Salvia Peiró, Fac. de Lletres
Sra. Maria Navarro Pérez, Escola Politècnica Superior
Sr. Xavier Pinent Sans, Fac. de Dret, Economia i Turisme


 

Comissió d’Afers Estudiantils (art. 10 del Reglament del Consell de Govern)

President/a: Vicerector/a d'Estudiants i Ocupabilitat
Sra. Montserrat Rué Monné
Secretari/a: Vicerector/a de Cultura i Extensió Universitària
Sr. Joan Busqueta Riu
Representants del personal acadèmic
Sr. José Narciso Pastor Sáenz, Vicerector d'Infraestructures
Sra. Teresa Botigué Satorra, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Yolanda Montegut Salla, Departament d'Administració d'Empreses
Sr. Francesc Rubí Carnacea, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Representants de l’estudiantat :
Sr. Arturo Calbetó Marzoz
Sra. Anna Sangrà Pére
Sra. Mar Moliné Melgosa
Representant del PAS
Sra. Mònica Giron Farré

 

 

print enrera pujar

   Darrera modificació: