Comissions delegades del Consell de Govern

 Descarregar pdf


1. Comissio Permanent
2. Comissió de Recerca
3. Comissió del PAS
4. Comissió Econòmica
5. Comissió d'Ordenació Acadèmica
6. Comissió d'Afers Estudiantils


Comissió Permanent (art. 12 del Reglament del Consell de Govern)

President/a:
Sr. Jaume Puy Llorens, Rector
Secretari/a: Secretària General
Sra. Dolors Toldrà Roca
El/la Gerent
Sr. Ramon Saladrigues Solé
Membre designat pel Rector
Sr. Ferran Badia Pascual, Vicerector de Política Institucionals i Planificació Estratègica
1 representant dels degans/es directors/es de centre
Sr. Jordi Graell Sarlé
1 representant dels directors/es de Departament
Sr. Ramon J. Batalla Villanueva
1 representant del personal acadèmic claustral
Sra. M. Àngels Balsells Bailón
3 representants de l’estudiantat
Sr. Eloy Gonzàlez Carreres
Sra. Mar Moliné Melgosa
Vacant
1 representant del PAS
Sra. Montserrat Comella Roigé
1 representant del Consell Social
Sra. Rosa Eritja Casadellà

Comissió de Recerca (art. 103 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Vicerector/a de Recerca i Transferència
Sra. Olga Martín Belloso
Fins a 9 membres del Personal Acadèmic doctorat dels diferents centres de la UdL
Sra. Carme Piñol Felis, Fac. de Medicina
Sra. M. Pau Cornadó Teixidó, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Carolina Villacampa Estiarte, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. Sonia Marín Sillué, ETSEA
Sr. Jaume Giné Mesa, EPS
Sr. Antonio Javier Ramos Girona, ETSEA
Sra. Yolanda Montegut Salla, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. Judith Roca Llobet, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. M. Àngels Balsells Bailón, Directora de l'Escola de Doctorat
1 representant de l’estudiantat de doctorat
Sr. Roger Joan Palacín Chauri
1 representant del PAS
Sr. Antonio González Aceituna

Comissió de PAS (art. 156 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Secretària General
Sra. Dolors Toldrà Roca
El/la Gerent
Sr. Ramon Saladrigues Solé
1 Degà/na o Director/a de centre
Sra. Judith Roca Llobet
1 Director/a de Departament
Sr. Jesús Burgueño Rivero
4 representants del PAS
Sra. Mònica Giron Farré (PAS funcionari)
Sra. Teresa Parache Maurin (PAS funcionari)
Sr. Ricard Vicente Martínez (PAS Laboral)
Sra. Montserrat Comella Roigé (PAS laboral)
1 representant de l’estudiantat
Sr. Roger Joan Palacín Chauri

Comissió Econòmica (art. 175 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Rector
Sr. Jaume Puy Llorens
El/la Gerent
Sr. Ramon Saladrigues Solé
2 Degans/es o Director/es de centre
Sra. Anna Casanovas Llorens
Sra. Magdalena Valls Marsal
2 Directors/es de Departament
Sr. Gabriel Pérez Luque
Sr. Moisés Selfa Sastre
1 membre electe del personal acadèmic
Sra. Yolanda Montegut Salla
2 representants de l’estudiantat
Sr. Pablo Alás Tomás
Sr. Xavier Pinent Sans
1 representant del PAS
Sr. Ricard Vicente Martínez


Comissió d’Ordenació Acadèmica (art. 10 del Reglament del Consell de Govern, Reglament COA Acord 227/2022)

President/a: Vicerector/a d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Sra. Francisca Santiveri Morata
Vicerector/a responsable de Qualitat:
Sr./Sra.
Vicerector/a responsable de l'Estudiantat:
Sra. Montserrat Rué Monné, Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat
Representants del personal acadèmic (Degans i directors de centres propis que siguin membres Nats del C. de Govern):
Sra. M. Pau Cornadó Teixidó, Degana de la Fac. d'Educació, Psicologia, Treball Social
Sr. Eudard M. Cristóbal Fransi, Degà de la Fac. Dret, Economia i Turisme
Sr. Jordi Graell Sarlé, Directors de l'ETSEA
Sra. Judtih Roca Llobet, Degana de la Fac. d' Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Anna Casanovas Llorens, Degana de la Fac. de Medicina
Sra. Magdalena Valls Marsal, Directora de l'Escola Politècnica Superior
Sra. M. Carme Figuerola Cabrol, Degana de la Fac. de Lletres
Representants de l’estudiantat (tants representants com representants del PDI)
Sr. Xavier Ramon Molins, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Mar Moliné Melgosa, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Pablo Alás Tomás, Escola Politècnica Superior
Sr. Eloy González Carreres, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Anna Sangrà Pérez, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Xavier Salvia Peiró, Fac. de Lletres
Sra. Maria Navarro Pérez, Escola Politècnica Superior
Sr. Xavier Pinent Sans, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Secretari/a:
El/la Responsable dels programes de verificació i modificació de titulacions
Sra. Eva Serra Baltà


 

Comissió d’Afers Estudiantils (art. 10 del Reglament del Consell de Govern)

President/a: Vicerector/a d'Estudiants i Ocupabilitat
Sra. Montserrat Rué Monné
Secretari/a: Vicerector/a de Cultura i Extensió Universitària
Sr. Joan Busqueta Riu
Representants del personal acadèmic
Sr. José Narciso Pastor Sáenz, Vicerector d'Infraestructures
Sra. Teresa Botigué Satorra, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Yolanda Montegut Salla, Departament d'Administració d'Empreses
Sr. Francesc Rubí Carnacea, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Representants de l’estudiantat :
Sr. Artur Calbetó Marzo
Sra. Anna Sangrà Pére
Sra. Mar Moliné Melgosa
Representant del PAS
Sra. Mònica Giron Farré

 

 

print enrera pujar

   Darrera modificació: