Consell de Govern

 Descarregar pdf

Membres del Consell de Govern (art. 48 dels Estatuts de la UdL)

Membres nats

Jaume Puy Llorens, rector
Dolors Toldrà Roca, secretària general
Ramon Saladrigues Solé, gerent


Elegits pel rector


Natàlia Alonso Martínez, vicerectora de Recerca
Ferran Badia Pascual, vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica
Joan J. Busqueta Riu, vicerector de Cultura i Extensió Universitària
Antoni Granollers Saltiveri, vicerector d'Internacionalització
Fernando Guirado Fernández, vicerector de Professorat
Olga Martín Belloso, vicerectora de Transferència del Coneixement
Marta Oliva Solé, vicerectora d'Estratègia Digital i Tecnologies de la Informació i la Comunicació
José Narciso Pastor Sáenz, vicerector d'Infraestructures
Montserrat Rué Monné, vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat
Francisca Santiveri Morata, vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Ricard Vicente Martínez, Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis
Josep Balcells Bori, Estudiant de la Fac. de Dret, Economia i Turisme
Blanca Ibarz Ribalta, Estudiant de la Fac. de Dret, Economia i Turisme
Pere Miguel Marbà Recasens, Estudiant de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Isaac Torres Espuña, Estudiant de l'Escola Politècnica Superior
 

Degans o deganes i directors o directores de centre

David Aguilar Camaño, Degà de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
M. Àngels Balsells Bailón, Directora de l'Escola de Doctorat
Anna Casanovas Llorens, Degana de la Facultat de Medicina
Eduard M. Cristóbal Fransi, Degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Jordi Graell Sarlé, Director de l'ETSEAFV
Judith Roca Llobet, Degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
M. Isabel Santaulària Capdevila, Degana de la Facultat de Lletres
Magdalena Valls Marsal, Directora de l'Escola Politècnica Superior

 

Directors/res de departament i d'institut

Elisa Cabiscol Català, Directora de Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
César Cierco Seira, Director del Dept. de Dret
Judit Janés Carulla, Directora del Dept. de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Antoni M. Jové Montañola, Director del Dept. de Geografia, Història i Història de l'Art
Jorge Lampurlanés Castel, Director del Dept. de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
M. Àngels Llanes Baró, Directora del Dept. de Llengües i Literatures Estrangeres
Gabriel Pérez Luque, Director del Dept. d'Enginyeria Industrial i de l'Edificació
Carmen Piñol Felis, Directora del Dept. de Medicina i Cirurgia
Daniel Villaba Mata, Director del Dept. de Ciència Animal

 

Membres electes del Personal Acadèmic claustral

Maria Teresa Alsinet Bernadó, Dept. d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital
Eva Barallat Gimeno, Dept. d'Infermeria i Fisioteràpia
M. Ángeles Calero Fernández, Dept. de Filologia i Comunicació
Gemma Filella Guiu, Dept. de Ciències de l'Educació
Judit Herreros Danés,  Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
Yolanda Montegut Salla, Dept. d'Economia i Empresa
Jonás Oliva Palau, Dept. de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Laura Salamero Teixidó, Dept. de Dret

Membres electes de l’estudiantat claustral

Miquel Anguera Sans, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Daniel Ariza Utrilla, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Maria Navarro Pérez, Escola Politècnica Superior
Montalegre Mullet Badia, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Carlos Sánchez Borrell, Facultat de Medicina
Ricardo Sanz Dies, Escola Politècnica Superior
Joan Seuma Perat, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Xavier Pinent Sans, Facultat de Dret, Economia i Turisme


 

Membres electes del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis claustrals

Maria Jesús Muñoz Camarasa, Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis-Funcionari
Mònica Giron Farré, Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis -Funcionari-
Maria Teresa Dueñas Henares, Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis-Laboral-
Caterina Ticó Campillos, Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis -Laboral

Membres del Consell Social (art. 15 de la LOU)

Vacant

 

 

print enrera pujar

   Darrera modificació: