Òrgans col·legiats d'àmbit particular

 Descarregar pdf

Junta de Facultat de Lletres
Junta de Facultat de Medicina
Junta de Facultat de Dret, Economia i Turisme
Junta de Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Junta de Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Junta d'Escola de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Junta d'Escola de l'Escola Politècnica Superior
Consells de departament
Consells d'institut
Comissions d'estudis

 

   Darrera modificació: