Sindicatura de Greuges

 Descarregar pdf
Jesús M. Gutiérrez Bustillo / Síndic de Greuges de la UdL
Jesús M. Gutiérrez Bustillo / Síndic de Greuges de la UdL

La Sindicatura de Greuges és l'òrgan que, d'acord amb l'article 196 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, s'encarrega de vetllar pel respecte als drets i les llibertats dels membres de la comunitat universitària, així com pel bon funcionament de les activitats i els serveis de la Universitat.

La Sindicatura de Greuges exerceix les seues funcions amb independència i objectivitat. No està subjecta a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableix en els Estatuts de la Universitat.

Tots els òrgans de la Universitat i els membres de la comunitat universitària tenen el deure de col·laborar-hi, facilitant les dades i les informacions sol·licitades per la Sindicatura en l'exercici de les seues funcions.

El membres de la comunitat universitària poden plantejar a la Sindicatura queixes o peticions de mediació (formulari de greuges). També poden fer consultes o suggeriments sobre matèries que puguin ser competència de la Sindicatura.

 

Jesús M. Gutiérrez Bustillo
Síndic de greuges
Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
Despatx 3.59
E-25001 Lleida
sindicatura@udl.cat
+34 973 70 21 77

Eva Ros Franci
Secretària de la Sindicatura
Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
Despatx 3.59
E-25001 Lleida
sindicatura.secretaria@udl.cat
+34 973 70 21 86 / 2011

   Darrera modificació: