Convocatòria de subvencions de la Diputació

 Descarregar pdf

 

CONVOCATÒRIA 2020 DE SUBVENCIONS PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER PROMOURE LA PROJECCIÓ EXTERNA DE LA UdL A LA SOCIETAT.

 

Bases de la convocatòria

Imprès de sol·licitud (Termini de presentació: Del 25/08/20 al 14/09/20)

__________________________________________________________________________________________________________________

Model de pressupost

Model de memòria

Model de declaració responsable

Declaració responsable sobre la publicitat

Justificació de l'actuació (Certificació de realització)

 

logodiputacio

   Darrera modificació: