Programa DRAC d'Ajuts a la Mobilitat de la Xarxa Vives d'Universitats (XVU)

 Descarregar pdf

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potencia la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

Programa DRAC Ajuts a la Mobilitat de la Xarxa Vives d'Universitats: http://www.vives.org/serveis/ajuts-drac-a-la-mobilitat-a-la-regio-vives/

El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots els estaments de la comunitat universitària de les institucions membres de la XVU. Per tal d'assolir aquest objectiu, el programa conté cinc accions diferenciades.

Fullet promocional DRAC i punts d'informació.

 ACCIONS DEL PROGRAMA DRAC:

  Acció 1. DRAC- ESTIU:  Estudiants de la XVU de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.  Ajuts per assistir als cursos o activitats que promouen les universitats de la XVU a través de www.vives.org/estiu .

 Acció 2. DRAC-  Formació avançada : Estudiants de doctorat i de màster oficial d'una universitat de la Xarxa.

 Acció 3. DRAC - Hivern: Estudiants de la XVU que estiguin cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 60 crèdits aprovats.

 Acció 4. DRAC - PDI: Personal docent investigador amb dedicació a temps complet.

 Acció 5. DRAC- PAS: Personal d'administració i serveis, laboral o funcionari.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les convocatòries per les accions 2, 3, 4 i 5 és mantenen obertes al llarg de tot el curs acadèmic. Les  sol·licituds han de presentar-se dins els terminis establerts (15 de setembre, 15 de gener, i 15 de maig), i sempre abans de la realització de l'activitat, amb independència que la resolució es realiltzi amb posterioritat a l'activitat. En el cas de la convocatòria de l'acció 1 (DRAC Estiu) les sol·licituds han de presentar-se durant el mes de maig.

En cap cas s'admeten sol·licituds per a activitats ja realiltzades. No s'admet més d'una sol·licitud per persona en cada període de recepció. Les activitats no presencials s'exclouen de rebre ajut de mobililitat.

Les resolucions es notifiquen per correu electrònic a les persones sol·licitants, un cop tancat el termini corresponent.

Presentació de sol·licituds, amb una fotocòpia de l'expedient acadèmic, al Registre de la UdL, adreçades al Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària.

Formularis de sol·licitud DRAC 2018-2019:   EstiuFormació Avançada,  HivernPDIPAS

 

RESOLUCIONS ANTERIORS:

DRAC 2019-2020

  Resolució DRAC- Setembre 2019

DRAC 2018-2019

Resolució DRAC- Maig 2019

Resolució DRAC- Gener 2019

Resolució DRAC- Setembre 2018

DRAC 2017-2018:

Resolució DRAC - Maig 2018

Resolució DRAC - Gener 2018

Resolució DRAC - Setembre 2017

DRAC 2016-2017:

  Resolució DRAC - Estiu 2017

  Resolució DRAC - Maig 2017

  Resolució DRAC - Gener 2017

DRAC-Estiu 2016

Resolució DRAC-Estiu 2016

 

 

 


 

ALTRES  BEQUES

 

  • Convocatòria Beca SEGIMON SERRALLONGA 2019-2020 PER A L'AMPLIACIÓ D'ESTUDIS A L'ESTRANGER

    L'Ajuntament de Torelló convoca la beca per a l'ampliació d'estudis superiors en universitats estrangeres per al curs 2018-2019. La convocatòria s'adreça a persones titulades o a estudiants de darrer any d'una titulació de les àrees d'Humanitats, Arts, Ciènciès Socials i Ciències de l'Educació, que hagin cursat o cursin els estudis en alguna universitat de la Xarxa Vives.  Informació.

 

 

 

 

 

 

 
  • Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària
  • Edifici del Rectorat, despatx 2.51
  • vac.secretaria@udl.cat
  • 973 702 083
   Darrera modificació: