Programa DRAC

Ajuts a la mobilitat de la Xarxa Vives d'Universitats

 Descarregar pdf

El programa de Mobilitat de la Xarxa Vives ofereix ajuts a la comunitat universitària per realitzar estades de curta durada entre les universitats de la Xarxa Vives participants en el programa DRAC.

Les convocatòries d’ajuts DRAC s’adrecen a estudiants de grau, màster i doctorat i al personal universitari (PDI i PTGAS).

Curs 2023-2024 i anteriors

Segon quadrimetre curs 2023-2024

A partir del segon quadrimestre del curs 2023-2024 a la UdL el programa DRAC passa a ser gestionat des de la unitat de Relacions Internacionals. Per a informació sobre el primer quadrimestre del curs 2023-2024 i cursos anteriors es pot consultar pàgina web del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària.

   Darrera modificació: